Torna

Informació del Departament d'Inspecció Educativa

Resolució i  model d'informe de tutorització del funcionari interí docent (2022-2023)

 Normativa

PDF Resolució de la directora general de Personal Docent de 30 de juny de 2022 que estableix el procediment de tutorització dels funcionaris interins docents per al curs 2022-2023 (BOIB núm. 87, de 5 de juliol de 2022)

Editor de Text odt Model Informe de tutorització del funcionari docent (28/9/2022)