Torna

Informació del Departament d'Inspecció Educativa

Documents educació secundària i batxillerat

Programa de recuperació i suport per a l'alumnat que no ha superat algunes matèries (5/9/2018)

Pla específic personalitzat per al'alumnat que no promociona (5/9/2018)