Torna

Informació del Departament d'Inspecció Educativa

Pla i Programa de recuperació i suport (ESO i BAT)

Programa de recuperació i suport per a l'alumnat que no ha superat algunes matèries (5/9/2018)

Pla específic personalitzat per a l'alumnat que no promociona (5/9/2018)