Torna

Informació del Departament d'Inspecció Educativa

Guia per al docent funcionari en pràctiques. Curs 2019-2020

 GUIA per al DOCENT, funcionari en pràctiques (2019-2019)

 Annex 1. Guia per a l'autoavaluació dels funcionaris docents 

 Annex 2. Guia per a l'autoavaluació dels funcionaris docents (orientació educativa)