Informació del Departament d'Inspecció Educativa

 

DOC CENTRES DE RÈGIM GENERAL

CURS 2016-2017

En el procés de millora de la gestió administrativa, tendent a posar a l’abast de tots l’ accés a l’administració digital, la Conselleria impulsa l’ús del programari GestIB.
El programa esdevé un instrument de gestió, no tan sols organitzativa, sinó també una eina de comunicació directa entre els diferents organismes. El programa permet gestionar les tasques administratives referides al centre, als seus alumnes i a les famílies, a l’organització i la gestió.
Si el centre no és usuari de l’aplicació GestIB, a l’inici del curs escolar ha d’elaborar el Document d’Organització de Centre (DOC), que recull tots els aspectes relatius a la documentació administrativa del centre.
Aquells centres que no siguin usuaris de l’aplicació GestIB hauran d’emprar el model adient que es troba en aquesta pàgina web.
El DOC s’ha de remetre al DIE, abans del 31/10/2016, per correu electrònic a l’adreça die@dgadmedu.caib.es en format PDF, en un sol document de grandària inferior a 9,5 MB.
Les dades que figuren en aquests fulls han d’estar actualitzades a dia 30 de setembre.

CENTRES

DOC

Centres d'educació infantil

Full

Centres d'educació de persones adultes (CEPA)

Full

Centres d'educació especial privats concertats

Full

EOEP/EAP

Full

Centres estrangers

Full

Centres privats no concertats (EI, EP, ESO)

Full

Centres privats no concertats (ESO, BAT, CF)

Full