Torna

Informació del Departament d'Inspecció Educativa

Documents  per a la revisió dels horaris

     Fulla de Càlcul ods Educació primària: distribució horària

     PDF Educació primària: distribució horària