Torna

Informació del Departament d'Inspecció Educativa

PDF Resolució del director general de Personal Docent de 5 de setembre de 2023 per la qual s’aprova la convocatòria del procediment per proveir, a totes les illes i mitjançant el sistema de comissió de serveis, llocs de feina de la Inspecció Educativa com a inspectors accidentals (BOIB núm. 124 de 7 de setembre)

Nota:
A l'apartat 1 de la Resolució s'indica que algunes de les places estan reservades per imperatiu legal. Això vol dir que són places en propietat de persones que es troben en comissió de serveis.

ACCÉS AL TRÀMIT

PDF Resolució del director general de Personal Docent de dia 7 de setembre de 2023 per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig per designar els vocals de la comissió de valoració que han d’actuar en el procediment convocat per la Resolució del director general de Personal Docent de dia 5 de setembre de 2023 (07/9/2023)

PDF Resolució del director general de Personal Docent de dia 8 de setembre de 2023 per la qual es designa el president de la comissió de valoració que ha d’actuar en el procediment convocat per la Resolució del director general de Personal Docent de dia 5 de setembre de 2023 per la qual s’aprova la convocatòria del procediment per proveir, a totes les illes i mitjançant el sistema de comissió de serveis, llocs de feina de la Inspecció Educativa com a inspectors accidentals (08/9/2023)

PDF Resolució del director general de Personal Docent de dia 11 de setembre de 2023 per la qual es fa pública la composició provisional de la comissió de valoració que ha d’actuar en el procediment convocat per la Resolució del director general de Personal Docent de dia 5 de setembre de 2023 (11/9/2023)

PDF Resolució del director general de Personal Docent de dia 14 de setembre de 2023 per la qual es fa pública la composició definitiva de la comissió de valoració que ha d’actuar en el procediment convocat per la Resolució del director general de Personal Docent de dia 5 de setembre de 2023 per la qual s’aprova la convocatòria del procediment per proveir, a totes les illes i mitjançant el sistema de comissió de serveis, llocs de feina de la Inspecció Educativa com a inspectors accidentals (14/9/2023)

PDF Relació provisional dels aspirants admesos amb la indicació de la puntuació obtinguda per la valoració dels mèrits, i exclosos (22/9/2023)

ACCÉS AL TRÀMIT

El tràmit estarà obert des de dilluns 25 a les 00:00h a dimarts 26 a les 23:59h.

PDF Relació definitiva dels aspirants admesos amb la indicació de la puntuació obtinguda per la valoració dels mèrits, i exclosos (27/9/2023)

PDF Convocatòria 02/10/2023

PDF Convocatòria 03/10/2023 matí

PDF Convocatòria 03/10/2023 horabaixa

PDF Convocatòria 04/10/2023 matí

PDF Convocatòria 04/10/2023 horabaixa

PDF Convocatòria 05/10/2023 matí

PDF Convocatòria 05/10/2023 horabaixa