Torna

Informació del Departament d'Inspecció Educativa

COMUNICATS
Provisió, mitjançant el sistema de comissió de serveis, d'un lloc de feina de la Inspecció Educativa, convocada per Resolució de la directora general de Personal Docent de 2 de novembre de 2021

PDF Comunicat per a la fase de concurs: Valoració de mèrits (22/11/2021)

PDF Relació provisional dels aspirants admesos amb indicació de la puntuació obtinguda per la valoració dels mèrits. 24/11/2021 (24/11/2021)

Tràmit de reclamacions: a través del tràmit telemàtic habilitat a l'efecte. L'accés en aquest tràmit estarà obert els dies 25 i 26 de novembre

PDF Comunicat per a la fase B: lloc entrevistes (24/11/2021)

La sessió de mèrits definitiva es farà a la Sala de Juntes de la 5ª planta de la Conselleria d'Educació i Formació Professional. (polígon Son Fuster) (25/11/2021)

PDF Relació definitiva dels aspirants admesos amb indicació de la puntuació obtinguda per la valoració dels mèrits. 30/11/2021 (30/11/2021)