Torna

Informació del Departament d'Inspecció Educativa

Comunicats

Relació provisional dels aspirants admesos amb indicació de la puntuació obtinguda per la valoració dels mèrits (23/7/2020)

Tràmit de reclamacions: davant la Comissió en el termini de tres dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la relació provisional dels aspirants admesos, a través del tràmit telemàtic habilitat a l'efecte.

Convocatòria fase projecte i entrevista: 30/7/2020 (27/7/2020)

Relació definitiva dels aspirants admesos amb indicació de la puntuació obtinguda per la valoració dels mèrits (29/7/2020)

Resultat provisional de la fase de projecte i entrevista (30/7/2020)

Tràmit de reclamacions a la fase de projecte i entrevista: a través del tràmit telemàtic habilitat a l'efecte.