Torna

Comissió per a les reclamacions d'accés a la informació pública

Comissió per a les reclamacions d'accés a la informació pública

Si heu presentat una sol·licitud d'accés a la informació pública i no estau satisfets amb la resposta o no heu rebut contestació, podeu presentar una reclamació davant la Comissió per a les reclamacions d'accés a la informació pública.