Torna

INFOJOVE

Vida Digital + Seguradesc_logo vidadigital.jpg

Aquest projecte es desenvolupa des de l’àrea d’informació juvenil de l’IBJOVE seguint les directrius dels articles 31 i 32 de la llei integral de joventut del Govern de les Illes Balears i en col·laboració amb els departaments de Convivèxit, OBIA, Fundació Bit i Policies Tutors de les Illes Balears, a més de la Direcció General de Salut Pública i Participació, es realitzen des de fa anys una sèrie de mesures preventives com són la realització de d’accions formatives a nins, nines i joves de primària, secundària, joves dins casals de joventut, biblioteques, pares i mares, professors, educadors, mediadors,  policies tutors, programa de cibermentors i cibermentores que cada any són utilitzades per una mitjana de 10.000 persones i que tenen com a objectiu col·laborar en la preparació dels ciutadans de les Illes Balears pels reptes del segle XXI, marcats especialment per la implantació de l’espai digital dins un marc social que influencia a totes les persones, especialment els i les joves, les seves relacions personals i professionals, es a dir des del present fins al futur. Estan xerrant tant de mesures preventives com formatives.