Les ales de la mar. La recuperació del virot petit i altres aus marines de les Illes Balears

Entitat que presenta el projecte:

Govern de les Illes Balears

Territori:

Illes Balears

Import concedit:

303.000 €

Any de convocatòria:

2016

Descripció del projecte:

Aplicació del Pla de recuperació i conservació d’aus marines de les Illes Balears.

Finalitat:

Protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari i marí.