Projectes destacats

Finalitats

Com s'inverteix

Notícies

Notícies

6.855 plantes de ribera per recuperar els boscs de ribera a l’illa de Mallorca

Una de les espècies forestals presents en els ambients de ribera i que més presència tenia històricament a les illes eren els oms (Ulmus minor).