Torna

Immigració Balears

Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que gestionen ajuts econòmics per pal·liar la pobresa energètica

https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3951720

-Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 % de l'IRPF per als anys 2018 i 2019-

https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3436962

-Cursos d'integració social i cultural - CALENDARI DEL 2020

de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h
Al Casal d'associacions d'inmigrants i  ONGD, Eusebi Estada, 48, Palma

Tf: 971 764588
Vàlid per a l'obtenció de l'Informe d'esforç d'integració

 

 CARTELL CURSOS OFIM 2020 català_page-0001.jpg

 

CARTELL CURSOS OFIM 2020 català.pdfCARTELL CURSOS OFIM 2020 català.pdf