Torna

Ibjove

VIDA DIGITAL + SEGURA

Aquest projecte es desenvolupa des de l’àrea d’informació juvenil de l’IBJOVE seguint les directrius dels articles 31 i 32 de la Llei integral de joventut del Govern de les Illes Balears i en col·laboració amb els departaments de Convivèxit, OBIA, Fundació Bit i Policies Tutors de les Illes Balears.

Es realitzen des de fa anys una sèrie de mesures preventives com són la realització de d’accions formatives a nins, nines i joves de primària, secundària, joves dins els casals de joventut, biblioteques, pares i mares, professors, educadors, mediadors, policies tutors, programa de cibermentors i cibermentores que cada any són utilitzades per una mitjana de 10.000 persones i que tenen com a objectiu col·laborar en la preparació dels ciutadans de les Illes Balears pels reptes del segle XXI, marcats especialment per la implantació de l’espai digital dins un marc social que influencia a totes les persones, especialment els i les joves, les seves relacions personals i professionals, és a dir, des del present fins al futur. Estan xerrant tant de mesures preventives com formatives.

desc_vidadigitaltrans.pngdesc_transparente.png

TALLERS I XERRADES

Oferta de tallers 20/21

Sol·licitud 20/21

WEB I XARXES SOCIALS

desc_web vida digital.png

desc_facebook vida digital.png

desc_instagram vida digital.png