Torna

Ibjove

ENSENYAMENTS I FORMACIÓ

FORMACIÓ PROFESSIONAL

desc_formacio professional.png

FORMACIÓ A DISTÀNCIA

desc_formacio a distancia.png

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS / CICLES FORMATIUS I ESCOLES SUPERIORS

Música i dansa

Conservatori Professional de Música i dansa de Mallorca

Conservatori Professional de Música i dansa d Eivissa i Formentera

Escola de Música i dansa de Formentera

Conservatori Professional de Música i dansa de Menorca

Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

Art Dramàtic

Escola Superior d' Art dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)

Escola d'Art Dramàtic de Menorca (EADM)

Escola d' Art Dramàtic d'Eivissa (EADE) 

Arts plàstiques, gràfiques i disseny

Escola D'Art Superior i Disseny de les Illes Balears (Disseny, Fotografia,Il·lustració i Joieria)

Escola d' Art de Menorca (Edició i Disseny Gràfic; Joeiria)

Escola d'Art d'Eivissa (Cicles Formatius FP)

ENSENYAMENT D'IDIOMES

desc_eoi.png

EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES

desc_persones adultes.png