Torna

Ibjove

desc_transparente.png

CERTAMENS D'ART JOVE

ART JOVE DESCONFINAT

Des de l’Institut Balear de la Joventut, no podem ni volem restar insensibles als efectes psicològics i emocionals que una pandèmia mundial com la que estam patint ha provocat inevitablement en els nostres joves artistes, per no parlar dels econòmics. La indústria cultural, sempre tan vulnerable, s’ha vist especialment afectada per la pandèmia i, de ben segur, es veurà greument castigada per la imminent crisi econòmica.

Així, per a l’any 2020, s’ha dissenyat un Art Jove diferent, permeable als factors econòmics, emocionals i creatius derivats de la pandèmia que han viscut, i sovint patit, els nostres concursants. D’una banda, en un marc on han estat tan valuoses la solidaritat i la generositat ciutadanes, hem volgut convertir l’Art Jove en un sistema d’ajudes i no en un concurs. Enguany desapareix la figura del guanyador i, fins i tot, dels premis. L’Art Jove desconfinat es vehicula mitjançant un seguit d’ajudes directes als artistes que triï un jurat compost, com sempre, per professionals experts en la matèria.

S’ha dividit el programa en sis grans blocs de matèries, i cada participant que en resulti semifinalista rebrà 200 euros i, si és finalista, 500 euros més. La dotació total d’aquestes ajudes és de 27.000,00 euros, atès que cada bloc de matèries tindrà 10 semifinalistes i 5 finalistes.

Les modalitats convocades són:

a) Certamen d’Arts Visuals, dotat amb 4.500,00 € (quatre mil cinc-cents euros).
b) Certamen de Curtmetratges, dotat amb 4.500,00 € (quatre mil cinc-cents euros).
c) Certamen d’Arts Escèniques, dotat amb 4.500,00 € (quatre mil cinc-cents euros).
d) Certamen de Música Jove Contemporània, dotat amb 4.500,00 € (quatre mil cinc-cents euros).
e) Certamen de Música per a Joves Intèrprets, dotat amb 4.500,00 € (quatre mil cinc-cents euros).
f) Certamen de Literatura, dotat amb 4.500,00 € (quatre mil cinc-cents euros).

D’altra banda, també es preveu la possibilitat que hi hagi un rebrot de la pandèmia durant la tardor o l’hivern del 2020 i es garanteix que els semifinalistes i els finalistes cobrin les diferents ajudes encara que no es duguin a terme les semifinals i les finals programades. Finalment, els criteris de participació i d’inclusió són molt m´és laxos que els d’abans. Si en les darreres legislatures l’Art jove es definia per la cerca de l’excel·lència i el rigor en les condicions a l’hora d’acceptar les propostes dels concursants, ara el que cercam és la participació i la llibertat creativa absoluta.

S’admet la inscripció de grups a totes les modalitats, també d’antics guanyadors i de propostes i d’obres ja presentades i, fins i tot, guanyadores d’altres certàmens o concursos. També s’esperona els joves a la reflexió sobre la crisi sanitària sense precedents que han viscut en primera persona i se’ls anima a explicar què senten, què en pensen, com es troben. Volem que el confinament a què han estat sotmesos durant quasi tres mesos no es converteixi en un captiveri de la seva creativitat sinó ben al contrari.


Resolució del director de l’Institut Balear de la Joventut de 10 de juny de 2020 per la qual s’aprova la convocatòria dels certàmens i premis del Programa Cultural Art Jove per a l’any 2020 i se n’estableixen les bases generals i les específiques. BOIB NÚM. 110 de 18 de juny de 2020 PDF.


INSCRIPCIONS FINS AL 30 DE SETEMBRE


MÉS INFORMACIÓ DEL CERTAMENT D'ARTS VISUALS PDF

desc_transparente.png

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ DEL CERTAMENT D'ARTS VISUALS Editor de Text odt

MÉS INFORMACIÓ DEL CERTAMEN DE CURTMETRATGES PDF

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ DEL CERTAMEN DE CURTMETRATGES Editor de Text odt

MÉS INFORMACIÓ DEL CERTAMEN D'ARTS ESCÈNIQUES PDF

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ DEL CERTAMEN D'ARTS ESCÈNIQUES Editor de Text odt

MÉS INFORMACIÓ DEL CERTAMEN DE MÚSICA JOVE CONTEMPORÀNIA PDF

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ DEL CERTAMEN DE MÚSICA JOVE CONTEMPORÀNIA Editor de Text odt

MÉS INFORMACIÓ DEL CERTAMEN DE MÚSICA PER A JOVES INTÈRPRETS PDF

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ DEL CERTAMEN DE MÚSICA PER A JOVES INTÈRPRETS Editor de Text odt

MÉS INFORMACIÓ DEL CERTAMEN DE LITERATURA PDF

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ DEL CERTAMEN DE LITERATURA Editor de Text odt