Torna

IBASSAL

Informació sobre la COVID-19

Guies de salut laboral per sectors (nova normalitat)

En aquest espai es troben les mesures preventives generals amb relació a l'alerta per la COVID-19 (SARS-CoV-2) elaborades per l'Institut Balear de Salut i Seguretat Laboral (IBASSAL), juntament amb la Conselleria de Salut, per a garantir la seguretat i la salut en el treball.

[IMG] 1- Comercio.jpg COMERÇ (29/10/2020) [INFOGRAFIA]

[IMG] 2- Oficinas.jpg OFICINES (02/09/2020) [INFOGRAFIA]

[IMG] 3- Peluquerías y centros de estética.jpg PERRUQUERIES I CENTRES D'ESTÈTICA (02/09/2020) [INFOGRAFIA]

[IMG] 4- Peluquerías caninas.jpg PERRUQUERIES CANINES (02/09/2020) [INFOGRAFIA]

[IMG] 5- Talleres mecánicos.jpg TALLERS MECÀNICS (01/10/2020) [INFOGRAFIA]

[IMG] 6- Restauración.jpg RESTAURACIÓ (29/10/2020) [INFOGRAFIA]

[IMG] 7- Taxis.jpg TAXIS (05/10/2020) [INFOGRAFIA]

[IMG] 8- Transporte discrecional.jpg TRANSPORT DISCRECIONAL I ALTRES (13/10/2020) [INFOGRAFIA]

[IMG] 9- Transporte de mercancías.jpg TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ DE MERCADERIES (14/10/2020) [INFOGRAFIA]

[IMG] 10- Clínicas dentales.jpg CLÍNIQUES DENTALS (15/10/2020) [INFOGRAFIA]

[IMG] 11- Limpieza viaria.jpg NETEJA VIÀRIA I GESTIÓ DE RESIDUS (28/09/2020) [INFOGRAFIA]

[IMG] 12- Hoteles y alojamientos turísticos.jpg HOTELS I ALLOTJAMENTS TURÍSTICS (14/09/2020) [INFOGRAFIA]

[IMG] 13- Audiovisuales.jpg AUDIOVISUALS (02/09/2020)

[IMG] 14- Sector náutico.jpg SECTOR NÀUTIC

Preguntes i respostes sobre la malaltia per coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19)

Podeu consultar la nostra secció de preguntes freqüents en aquest enllaç. O pot descarregar-se el PDF aquí: [CAT] Preguntes freqüents.pdf Preguntes freqüents

Normativa

Qüestionari previ a la incorporació al lloc de treball

Com a mesura general a tots aquests protocols per a aquests sectors, tot el personal que es reincorpora al seu lloc de treball ha de respondre el següent QÜESTIONARI, a efectes de fer seguiment de les actuacions per garantir el control i la seguretat de la població:

[CAT] Qüestionari.pdf Qüestionari

Principals mesures sobre l’organització de l’activitat

 • Establir jornades de treball continuades
 • Els treballadors han d’estar a una distància de seguretat i han de disposar d’equips de protecció individuals
 • Han de ser el mínim temps possible al carrer
 • Es fixaran torns per a les menjades
 • Només es permet una persona per filera dins els vehicles que utilitzen els treballadors per desplaçar-se a la feina
 • Als vehicles de transport de material hi poden anar dues persones com a màxim
 • S’ha de dur un registre diari de totes les persones que entrin a l’obra (proveïdors, direcció facultativa de l’obra, propietat, comercials...)
 • Es fixaran panells informatius a varis punts amb les recomanacions bàsiques de prevenció de contagi de coronavirus
 • S’establiran zones de neteja amb aigua, sabó i paper secant o solució hidroalcohòlica per al rentat de mans
 • Increment de la neteja i desinfecció de les instal·lacions d’oficines i també de les eines de feina

Mesures preventives que han d’adoptar els treballadors i treballadores

 • A més de complir amb les recomanacions d’higiene sanitària que es recolliran als cartells, han de prendre també mesures preventives individuals:
 • Prendre la temperatura diàriament abans d’anar a la feina
 • Mantenir la distància de seguretat i utilitzar els equips de protecció individuals
 • Rentar-se les mans sovint als punts que s’instal·laran
 • Contribuir al manteniment net de les instal·lacions i eines
 • Emprar guants i no compartir amb els companys equips de protecció o coberts, tassons o begudes

Sospita de contagi d’una persona treballadora al centre de treball

En el cas d'identificar una sospita de contagi en un/a treballador/a per presentar tos, febre o sensació de falta d'aire, entre altres símptomes, se li farà lliurament d'una mascareta quirúrgica, protecció de dins a fora i se li facilitarà el rentat de mans.

Es retirarà de la seva activitat professional, efectuant el seu aïllament preventiu, i a continuació es donarà avís a l’àrea mèdica del servei de prevenció de riscos laborals.

Es contactarà també amb un dels números de telèfon de la comunitat autònoma següents: 902 079 079, 971 43 70 79, o amb el telèfon del centre de salut del treballador o, en cas d’urgència, amb el 061.

L’àrea mèdica del servei de prevenció de riscos laborals procedirà segons s'estableix en el Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals front a la COVID-19, a la darrera versió vigent elaborada pel Ministeri de Sanitat.

La Conselleria de Salut i Consum al document anomenat “l’Estratègia de diagnosi, vigilància i control de la fase de transició de la pandèmia generada per la COVID-19”, ha establert el procediment pel qual tots els pacients sospitosos d’estar afectats pel virus se’ls hi farà la prova de diagnosi (PCR) en un termini inferior a 24 hores.

El treballador no es pot reincorporar al seu lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari i disposi d’un certificat d’aptitud emès per l’àrea mèdica del servei de prevenció, com a conseqüència del comunicat d’alta mèdica emesa per el professional del Servei Públic de Salut o com a conseqüència d’altres supòsits.

L’empresa ha d’adoptar les mesures de neteja i desinfecció necessàries segons el protocol establert a aquest efecte.

Els equips de primers auxilis contindrà, a més de la farmaciola, un termòmetre preferiblement sense contacte. En tot cas, s'ha de garantir la desinfecció d'aquest abans i després del seu ús.

Documents tècnics pels professionals

En aquest apartat es detallen mesures específiques per a la prevenció i control de la infecció.

Recomanacions d'operació i manteniment dels sistemes de climatització i ventilació d'edificis i locals per a la prevenció de la propagació del SARS-CoV-2 [22/06/2020]

Nota sobre l'ús de productes que utilitzen radiacions ultraviolades-C per a la desinfecció del SARS-CoV-2 [25/06/2020]

Recomanacions sobre l'ús de màscares a la comunitat en el context de la COVID-19 [10/06/2020]

Neteja i desinfecció de màscares higièniques reutilitzables [15/04/2020]

Llistat de viricides autoritzats a Espanya per a ús ambiental (PT2), indústria alimentària (PT4) i higiene humana (PT1) [19/06/2020]

Enllaç als documents tècnics per a professionals del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social