Torna

IBASSAL

Aspectes y riscos psicosocials per l'aparició de la COVID-19


ASPECTES PSICOSOCIALS DE LA TORNADA AL TREBALL DESPRÉS DE L'APARICIÓ DE LA COVID-19

L’arribada de la COVID-19 ha suposat una ruptura abrupta a les nostres vides, generant algunes vegades emocions i sentiments que si es perduren en el temps de forma intensa, poden provocar ansietat i arribar a desestabilitzar-nos emocionalment, com és el cas de la por, la incertesa o la soledat. Però també ens brinda l’oportunitat de reflexionar sobre el que valorem en les nostres vides, ens ofereix nous aprenentatges oberts a la innovació i creativitat i, sobretot, cada dia ens emocionem amb la solidaritat i generositat de moltes persones.

L’article 14 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals especifica que l’empresariat haurà de garantir la seguretat i la salut dels treballadors i les treballadores al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball, inclosos els aspectes psicosocials, i els serveis de prevenció, com gestors de prevenció i salut laboral, han d'oferir mecanismes i eines que minimitzin l'exposició a aquests riscos. Fer front als riscs psicosocials durant i després de la COVID-19 serà clau en la gestió de la prevenció.

Els següents consells volen servir de guia per ajudar a les persones treballadores i a l'empresariat a afrontar les emocions emergents i a saber com actuar en l’àmbit laboral i personal davant la COVID-19.

  • CONSELLS PER TREBALLADORS I TREBALLADORES

POSEM LA POR A RETXA: La por és una emoció adaptativa i positiva, que ens manté alerta i ens evita perills, encara que a vegades genera unes conductes que ens bloqueja i uns pensaments excessivament negatius. No hem de caure en bucle, hem d'intentar identificar quin és el pensament que ens ha fet generar aquesta por, hem de comprovar la veracitat contrastant-lo amb fons fidedignes i hem d'intentar canviar-lo per un altre que no ens generi l'ansietat de l'anterior. Si compartim les nostres preocupacions amb els altres, moltes vegades descobrirem punts de vista més racionals; el fet de compartir és de gran ajuda.

NO ESTAM TOTS SOLS: Els nostres companys i companyes també estan en el centre de feina, podem parlar amb ells, compartir les nostres emocions i donar-nos suport mútuament. Les relacions interpersonals són de gran ajuda en els moments de por i incertesa.

TREBALLEM AMB PROTECCIÓ I SEGURETAT: Hem d’assegurar-nos tenir tots els equips de protecció individual (EPIs) que ens pertoquin: màscara higiènica o quirúrgica, mampares de protecció, solució hidroalcohòlica, accés per rentar-nos bé les mans, etc., i que es respecti la distància mínima establerta.

COMPARTIM LA NOSTRA EXPERIÈNCIA: Si hem patit la COVID-19, no tinguem por a compartir el que hem viscut i com ens hem sentit, és una forma de generar consciència sobre la malaltia, sense fomentar la por, sinó l'empatia. El rebuig, l’estigmatització i discriminació produeixen molt de patiment, pel que hem de reivindicar que la nostra organització estableixi estratègies i mesures per evitar que això ocorri.

POSEM EN CLAR TOTS ELS NOSTRES DUBTES: La incertesa pot provocar ansietat, hem d'intentar trobar resposta a allò que desconeixem i ens preocupa. Si és sobre el futur del nostre treball, parlem amb els/les nostres superiors, perquè ens expliquin francament com veuen la situació dels nostres llocs de feina. Si fem teletreball i no sabem que hem de fer o com dur-ho a terme les tasques, ho hem de comunicar i hem d'intentar solucionar-ho.

PLANIFIQUEM UNA RUTINA EN EL NOSTRE TREBALL: És la millor manera de gestionar el nostre temps. Establir un patró regular d’hàbits fa que ens concentrem millor i ordena el que hem de fer en funció de la seva importància. I, sobretot, ens ajuda a centrar la nostra atenció en l’aquí i en l’ara. Els descansos han de servir-nos per connectar amb els nostres companys o les nostres companyes, per sentir que formem part d'un equip i ens hem d'alegrar per això.

TREBALLEM AMB METES A CURT TERMINI: En una situació d’ansietat les nostres funcions cognitives es poden veure afectades. En aquests moments, és normal que ens falli l'atenció i la concentració, que tinguem manca de memòria o dificultat per planificar el treball. No hem d'exigir-nos el mateix que abans, ja el farem més a davant.

HEM DE FER EXERCICI FÍSIC: Intentem anar i tornar caminant al treball, l’exercici físic ens fa molt de bé.

CERQUEM EL NOSTRE MOMENT DE RELAXACIÓ: Per fer el que ens apassiona, el que ens interessa i que no tenim mai temps de fer.

INFORMACIÓ SÍ, PERÒ A DOSIS: No hem d’angoixar-nos amb tota la informació que ens arriba per totes parts. És important revisar les fonts, que siguin fidedignes i dedicar-hi el temps just.

REIVINDIQUEM L’ALEGRIA I EL SENTIT DE L’HUMOR: Els pensaments positius, l’alegria i el sentit de l’humor són una gran font de salut, la rialla és terapèutica. Hem de tenir un paper molt actiu per aconseguir un clima laboral positiu.

SIGUEM SOLIDARIS I SOLIDÀRIES: Pensem que sempre hi ha persones que estan pitjor que nosaltres. És el moment d’aportar el nostre granet d'arena a aquesta situació. Reforçarà els nostres valors i ens donarà molta energia positiva.

  • CONSELLS PER L’EMPRESARIAT

ARA LA COMUNICACIÓ ÉS MÉS IMPORTANT QUE MAI: És el moment d’emprar aquesta eina tan valuosa. La informació clara i ben transmesa fa que minvi el risc psicosocial. En aquests moments d’alta sensibilitat, les persones treballadores i l’empresariat han d’establir una aliança comunicativa basada en la confiança, amb uns canals comunicatius fàcils i accessibles, en els que no hi hagi males interpretacions, notícies falses, rumors, etc.

DONEM CONFIANÇA: Hem de parlar clar sobre la situació que viu l’empresa, sobre els contractes i sous, perquè els treballadors i treballadores puguin realitzar el seu procés i gestions, en el cas que els canvis els afecti. És el moment d’oferir reducció de jornada, conciliació de la vida familiar, ja que molts treballadors/res tindran als seus fills a casa cursant els seus estudis on-line i és possible que uns altres tinguin familiars als quals cuidar per la infecció. Aquestes mesures farà que augmenti la seva confiança i el grau de motivació i compromís amb l’empresa.

FACILITEM ESPAIS PER COMPARTIR EMOCIONS I PRESTAR-NOS SUPORT: Compartir dubtes, preocupacions, així com èxits ens ajuda a enfrontar-nos a la situació, a tenir uns altres punts de vista i a reduir els riscs psicosocials.

ORGANITZEM NOVES PAUTES DE TREBALL PER EVITAR CONTAGIS: El treball per torns pot ajudar-nos que es compleixin les recomanacions sanitàries en un mateix centre de treball. És important que els treballadors/res participin en les decisions que els afecta directament.

FACILITEM LA CREACIÓ DE GRUPS BOMBOLLA EN EL TREBALL: Igual que en el mitjà escolar la creació de grups de convivència estable minimitza el risc de contagi, ajuda a realitzar el rastreig i la traçabilitat i assegura tenir personal sa i disponible si algun es contagia.

EN MOLTS CASOS EL TELETREBALL HA ARRIBAT PER QUEDAR: Sempre que es pugui cal fomentar i facilitar el teletreball. Cada empresa haurà d’adaptar-lo a les seves necessitats, el que ens exigirà aprendre noves formes de comunicar-nos per aconseguir els nostres objectius de la forma més eficaç i eficient possible. Se'ns presenta un nou i important repte, seguir motivant als nostres col·laboradors en la distància, la qual cosa implicarà no perdre el contacte amb ells o elles, aclarir tots els dubtes, que tinguin molt clar el treball que han de realitzar i rebin el nostre suport i reforç.

REVISEM I AJUSTEM LA NOSTRA PROGRAMACIÓ I OBJECTIUS A LA NOVA REALITAT: Adaptant-nos als canvis continus i comptant amb el suport i ajuda dels nostres treballadors/res en tot moment.

OBRIM LA NOSTRA MENT A NOVES OPORTUNITATS: És moment per descobrir i valorar noves oportunitats, nous procediments que poden fer a l'empresa més forta i competent. La creativitat i innovació seran els nostres grans aliats en aquests moments.

FACILITEM TOT EL SUPORT PSICOLÒGIC A QUI EL NECESSITI: Les empreses amb capacitat i recursos haurien de posar a disposició dels treballadors o les treballadores, especialistes que els ajudin o les ajudin a superar la situació. Actualment, particulars, empreses de l'àmbit social, institucions públiques, col·legis oficials han posat a disposició els seus recursos terapèutics per ajudar a suportar aquests moments. Hem de fer-los arribar aquesta informació i facilitar-los l'accés als recursos que necessitin. Al final d'aquest document trobareu enllaços on podeu consultar-los.

L'EMPATIA, EL MILLOR ALIAT DAVANT EL DOL: Siguem empàtics, i en la mesura de totes les nostres possibilitats, hem d'oferir als treballadors/res el que necessitin: adaptació del lloc de feina, recol·locació, dies de permís, suport psicològic. I el més important, que sàpiguen que no estan sols, que pot comptar amb nosaltres.

NO ENS CANSEM DE DONAR LES GRÀCIES: En la mesura que es pugui, cal dissenyar sistemes de compensació i recompensa pel seu esforç i dedicació. Les nostres empreses i organitzacions no són res sense els nostres treballadors i treballadores. És el moment d'expressar-los el nostre agraïment, de demostrar-los que la nostra feina de lideratge consisteix a posar-nos al seu servei, creant entorns laborals on puguin desenvolupar el millor de si mateixos.

  • Telèfons d’atenció directa

El Ministeri de Sanitat i el Consell General de Psicòlegs han posat en funcionament tres línies de telèfon de suport psicològic des de les 9:00 a les 20:00 ininterrompudament dirigides grups poblacionals concrets:

Professionals d’intervenció directa en la pandèmia: 917 007 990

Per a familiars de persones malaltes o mortes: 917 007 989

Població en general amb dificultats derivades de l'estat d'alerta: 917 007 988

La Conselleria de Salut i Consum de Govern Balear i el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears ha posat un número de telèfon a disposició d'atenció psicològica les 24 h: 900 112 003

L'Empresa Funerària Municipal de Palma de Mallorca i el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears han creat una unitat de suport psicològic en el dol, de 9:00 a 19:00 h de la setmana: 619 747 507


ENLLAÇOS AMB PUBLICACIONS SOBRE LA COVID-19 I ASPECTES PSICOSOCIALS

Publicacions de l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST):

Riesgos psicosociales y trabajo a distancia por Covid-19. Recomendaciones para el empleador.pdf Riscos psicosocials i treball a distància per la COVID-19. Recomanacions per a l'ocupador

Riesgos psicosociales y trabajo a distancia por Covid-19 (ESQUEMA).pdf Riscos psicosocials i treball a distància per la COVID-19 (esquema)

9 medidas para un desconfinamiento saludable riesgos psicosociales-1.pdf 9 mesures per a un desconfinament saludable

Infografia Consejos de gestión psicolsocial en el trabajo a distancia-4.pdf Consells de gestió psicosocial en el treball a distància

Infografia Consejos para mantener el bienestar emocional en el trabajo a distancia-5.pdf Consells per a mantenir el benestar emocional en el treball a distància

COVID-19 - Recomendaciones preventivas para empresas con actividad presencial.pdf Recomanacions preventives per a empreses amb activitat presencial

Altres enllaços d'interés:

Govern Balear: Webinar «Gestió emocional durant el confinament»

Consell General de la Psicologia d'Espanya, recursos d'ajuda psicològica per a afrontar la quarantena

Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB)

Col·legi Oficial de la Psicologia de Madrid

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC)

Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana

Col·legi Oficial de Psicologia d'Andalusia Occidental: «Orientacions per a cuidadors/res: davant el coronavirus, CUIDA'T»

Col·legi Oficial de Psicologia d'Andalusia Oriental: Decàleg d'orientacions per a minimitzar els efectes psicològics negatius de la crisi del coronavirus en les persones que continuen treballant de cara al públic

Col·legi Oficial de Psicologia d'Andalusia Oriental: Decàleg d'orientacions per al personal sanitari

Col·legi Oficial de Psicòlegs de Santa Cruz de Tenerife: Pautes per a controlar l'ansietat durant la quarantena

Col·legi Oficial de Psicòlegs de Cantàbria: Pautes per al personal sanitari

Col·legi Oficial de Psicòlegs de Castella-la Manxa: Com prevenir i gestionar els conflictes laborals durant el confinament i Com prevenir els conflictes familiars durant el confinament

Col·legi Oficial de Psicòlegs de Ceuta: Pautes per a professionals sanitaris en atenció a pacients i familiars en la crisi de la COVID-19

Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Rioja: Recomanacions per a afrontar de manera eficaç l'impacte psicològic generat pel coronavirus