Torna

Ajudes FSE 2014-2020 d'educació a les Illes Balears

Logo MEFP desc_Logo PRTR vertical_COLOR.png desc_Logo ES Financiado por la Unión Europea_POS.png

COMPONENT/INVERSIÓ DESCRIPCIÓ ACTUACIONS
Component 19 Aquest component s'anomena Pla Nacional de Competències Digitals, té com a reptes i objectius agarantir la formació i inclusió digital de la ciutadania  i els treballadors, no deixant a ningú enrera en el procés de transformació digital de la societat i de l'economia. Es dirigeix així al conjunt de la població, i posa especial atenció al tancament de la bretxa de gènere i a l'impuls de la formació en les zones en declivi demogràfic.

C19.I2 #EcoDigEdu. Té com a actuacions clau la dotació de dispositius portàtils per a la reducció de la bretxa digital d'accés per part de l'alumnat de col·lectius vulnerables, i la instal·lació i manteniment de sistemes digitals interactius en centres educatius, i la millora de la competència digital educativa.

C19.I02 #CompDigEdu. Es focalitza en el desenvolupament d'espais formatius en competències digitals demandades pels sectors productius

Component 20 Les actuacions incloses en el pla de Formació Professional per al creixement econòmic i social i l'ocupabilitat.

C20.I01 Avaluació i acreditació de les competències bàsiques i professionals.

C20.I02 Formació en digitalització aplicada als sectors productius per al professorat d'FP.

C20.I02 Creació d'Aules d'Emprenedoria en Formació Professional.

C20.I03 Redimensionament de l'oferta de la Formació Professional.

C20.I02 Conversió d'aules en espais de tecnologia aplicada.

C20.I03 Creació de nous cicles o transformació de cicles existents de grau mitjà i grau superior bilingües en modalitat presencial (LOE o LOGSE).

Component 21

L'objectiu d'aquest component és la modernització i digitalització del sistema educatiu per avançar a un model personalitzat, inclusiu i flexible, que s'adapti a les necessitats de cada alumne, així com reforçar la formació del professorat mitjançant la integració de noves tècniques educatives a la escola, a totes les poblacions, basades en l'ús de mitjans digitals. Addicionalment, aquest component pretén garantir la connectivitat de la xarxa universitària i l'adaptació dels programes i sistemes a les noves tecnologies ia l'aprenentatge combinat (distància/presencial).

C21.I1 Programa d'impuls d'escolarització al Primer Cicle d'Educació Infantil
amb noves places de titularitat pública

C21.I2 Programa d'orientació, avenç i enriquiment educatiu en centres de
especial complexitat educativa (Programa #PROA+).

C21.I3 Creació d'Unitats d'Acompanyament i Orientació Personal i Familiar de l'alumnat educativament vulnerable.