Torna

Formació Professional

Admissió FP DUAL curs 2019-2020

PDF Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 24 de maig de 2019 per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels programes formatius de formació professional del sistema educatiu que s’han d’impartir durant el curs 2019-2020 en la modalitat d’alternança amb l’activitat a l’empresa, anomenada formació professional dual

 

Tràmit fora de Termini (Fins dia 6 de setembre)

 Formularis per descarregar
PDF Català
PDF Castellà

Tràmit ordinari (Tancat):

Cal tenir en compte les festes locals dels diferents municipis per presentar la documentació al centre educatiu. Llistat de festes locals 2019

Tràmit online

Procés Ordinari
Català
Castellano

Manual del tràmit online

Formularis per descarregar

PDF Català
PDF Castellano

Models per incorporar a la sol·licitud

PDF Model de declaració responsable per a l'admissió a FP DUAL (català)
PDF Modelo de declaración responsable para la admisión a FP DUAL (castellano)

PDF Sol·licitud proposta d'idoneïtat empresa (català)
PDF Solicitud propuesta de idoneidad empresa (castellano)

 

Tràmit online

Procés Ordinari
Català
Castellano

Manual del tràmit online

Formularis per descarregar

PDF Català
PDF Castellano

Models per incorporar a la sol·licitud
PDF Model de declaració responsable per a l'admissió a FP DUAL (català)
PDF Modelo de declaración responsable para la admisión a FP DUAL (castellano)

PDF Sol·licitud proposta d'idoneïtat empresa (català)
PDF Solicitud propuesta de idoneidad empresa (castellano)

Per realitzar la sol·licitud al procés presencial hi podeu accedir mitjançant aquest enllaç.

© Govern de les Illes Balears