Proves d'accés a CFGM

Part de comunicació

set '10 | maig '10 | set '09 | maig '09 | set '08 | maig '08 | set '07 | maig '07 | set '06 | maig '06 | set '05 | maig '05

set '10 | maig '10 | set '09 | maig '09 | set '08 | maig '08 | set '07 | maig '07 | set '06 | maig '06 | set '05 | maig '05

 

ENUNCIATS CATALÀ

Part social

Part cientificotecnològica

set '10 | maig '10 | set '09 | maig '09 | set '08 | maig '08 | set '07 | maig '07 | set '06 | maig '06 | set '05 | maig '05 

set '10 | maig '10 | set '09 | maig '09 

set '10 | maig '10 | set '09 | maig '09

 

ENUNCIATS CASTELLÀ

Part social

Part cientificotecnològica

set '10 | maig '10 | set '09 | maig '09 | set '08 | maig '08 | set '07 | maig '07 | set '06 | maig '06 | set '05 | maig '05

set '10 | maig '10 | set '09 | maig '09

set '10 | maig '10 | set '09 | maig '09


Temaris

 

Part de comunicació

Llengua catalana | Llengua castellana

Part social

Ciències socials

Part cientificotecnològica

Matemàtiques | Ciències naturals | Tecnologia