Torna

Formació Professional

Proves d'accés a cicles formatius de Formació Professional

 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 2017:  En el curs 2016-2017, no hi haurà convocatòria extraordinària de les proves d'accés a cicles formatius de Formació Professional.

Publicada, dia 18 de febrer, la informació de la convocatòria ordinària de les proves d'accés de 2017.

 

Prova d'accés a grau mitjà

 

Calendari de la proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà de 2017 (18/02/2017)

 

Prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà de formació professional

 

Temaris i models d'exàmens de proves d'accés a CFGM (15/10/2016)


20170101 Tríptic PPAA GM.pdf Tríptic Proves Accés a cicles de grau mitjà

 

 

Prova d'accés a grau superior

 

Calendari de la proves d'accés a cicles formatius de grau superior de 2017 (18/02/2017)

 

Prova d'accés a cicles formatius de grau superior de formació professional

 
Temaris i models d'exàmens de proves d'accés a CFGS (15/10/2016)


20170101 Tríptic PPAA GS.pdf Tríptic Proves Accés a cicles de grau superior

 

 

Normativa de proves d'accés

 

Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 7 de febrer de 2012 per la qual es regulen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears

 

Curs específic / Curs pont

 

El curs específic era una de les vies d'accés a cicles formatius de grau superior per als alumnes que haguessin cursat un cicle formatiu de grau mitjà de la mateixa família professional, fins al curs 2015-2016.

 

De cara a cursos posteriors, arran de l'entrada en vigor de la LOMQE, no es convoca el curs de formació específic per a l'accés a cicles formatius de grau superior.

 

Per preparar les proves d'accés s'ofereixen cursos als centres d'educació de persones adultes (Oferta formativa adults 2016-2017).

 

© Govern de les Illes Balears