Torna

Formació Professional

PROGRAMA D’EXPERIÈNCIA FORMATIVA “ACTUALITZACIÓ DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL”

Instruccions per al desenvolupament del programa d’experiència formativa “actualització de la formació professional” per al curs 2018/2019 per part dels centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen cicles de formació professional de grau superior, de grau mitjà i de formació professional bàsica de nova implantació.

Termini lliurament sol·licituds: fins el 15 de setembre.

programa_experiencia_formativa2018_2019.pdf Programa d'experiència formativa 2018-2019

Sol·licitud PEF nous cicles FP.doc Sol·licitud d'experiència formativa

© Govern de les Illes Balears