Preguntes freqüents

 

Index

 

 

Havent cursat un cicle formatiu de grau mitjà, s’ha de fer la prova d’accés a grau superior?

La prova d’accés als cicles formatius de grau superior està adreçada a les persones que no reuneixen cap requisit d’accés a aquests cicles.

Les persones que hagin superat un cicle formatiu de grau mitjà compleixen un dels requisits que permeten l’accés directe als cicles de grau superior segons la LOMQE, per la qual cosa no es poden presentar a la prova d’accés de grau superior. Per accedir a aquests cicles, s’hauran de presentar al procés d’admissió. La normativa reguladora del procés d’admissió determina els criteris d’adjudicació i els percentatges de places reservades per a les persones que accedeixen als cicles de grau superior amb un cicle de grau mitja i el percentatge de les que accedeixen amb una prova d’accés.

 

S’han eliminat les proves d’accés?

No. Les proves d’accés es seguiran oferint a aquelles persones que no tenguin els requisits d’accés al cicle formatiu que volen cursar.

 

Quan es publicarà la normativa que regularà les proves d’accés del 2016?

Està previst que es publiquin al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) al llarg de la primera setmana de març.

© Govern de les Illes Balears