Torna

Formació Professional

 


Novetats

En el sorteig realitzat a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat dia 2 de juliol de 2018, per determinar la combinació de dues lletres a partir de les quals s'ordenen alfabèticament les sol·licituds per dirimir les situacions d'empat en l'admissió a la formació professional presencial del curs 2018/2019, s'han extret les següents lletres: BY

En el sorteig realitzat a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat dia 2 de juliol de 2018, per determinar la combinació de dues lletres a partir de les quals s'ordenen alfabèticament les sol·licituds per dirimir les situacions d'empat en l'admissió a la formació professional dual del curs 2018/2019, s'han extret les següents lletres: PO

Convocatòria de les proves d'accés a cicles formatius de formació professional de grau mitjà 2018

 

 

 

 

 

© Govern de les Illes Balears