Torna

Formació Professional

 


Novetats

Publicació de vacants de tots i cadascun dels cicles formatius per illes. Curs 2019-200

 

Procés de matrícula

Els dies 18, 19 i 22 de juliol, les persones que han estat admeses han d’anar a matricular-se en el centre corresponent. 

Si les persones admeses NO formalitzen la matrícula en el període establert es consideren que renuncien a la plaça adjudicada i queden fora de procés d’admissió. En aquest cas, per poder tornar a optar a una plaça de Formació Professional les persones interessades podran sol·licitar, telemàticament, una plaça fora de termini a partir del dia 1 de setembre fins el 15 de setembre.

Publicada l'oferta formativa d'FP per el curs 2019-2020

 

 

 

 

 

© Govern de les Illes Balears