Torna

Formació Professional

 


Novetats

Publicació de la llista provisional de les persones admeses.

Data: 20/09/2019

Procés de matrícula

Els dies 18, 19 i 22 de juliol, les persones que han estat admeses han d’anar a matricular-se en el centre corresponent. 

Si les persones admeses NO formalitzen la matrícula en el període establert es consideren que renuncien a la plaça adjudicada i queden fora de procés d’admissió. En aquest cas, per poder tornar a optar a una plaça de Formació Professional les persones interessades podran sol·licitar, telemàticament, una plaça fora de termini a partir del dia 1 de setembre fins el 15 de setembre.

 

 

 

 

 

© Govern de les Illes Balears