Torna

Formació Professional

Oferta Formativa Curs 2019-2020

Oferta actualitzada  (13/06/2019)

Oferta Formativa classificada per Famílies Professionals

PDF Oferta Completa per Famílies professionals i centres

PDF FP Bàsica 2019-2020

PDF Grau Mitjà 2019-2020

PDF Grau Superior 2019-2020

Oferta formativa i places ofertades classificada per nivells  i Centres educatius

PDF Oferta Completa FP 2019-2020

PDF FP Bàsica 2019-2020

PDF Grau Mitjà 2019-2020

PDF Grau Superior 2019-2020

PDF FP DUAL 2019-2020

PDF FP Distància 2019-2020

Oferta Formativa i places ofertades classificada per Illes i Centres educatius

Oferta_Completa_2019-2020_Mallorca.pdf Oferta Completa 2019-2020 Mallorca

Oferta_Completa_2019-2020_Menorca.pdf
Oferta Completa 2019-2020 Menorca

Oferta_Completa_2019-2020_Eivissa.pdf Oferta Completa 2019-2020 Eivissa

Oferta_Completa_2019-2020_Formentera.pdf Oferta Completa 2019-2020 Formentera

Graella de cicles i Centres per nivells

PDF FP Bàsica

PDF Grau Mitjà

PDF Grau Superior

PDF FP DUAL

PDF FP Distància

Atenció

- Tota l'oferta formativa està condicionada al nombre mínim de sol·licituds durant el procés d'admissió.
- L'oferta publicada podrà tenir petites variacions que s'aniran actualitzant fins al procés d'admissió.
- Confirmau l'oferta privada amb cada centre educatiu. Les dades que aquí apareixen d'aquests centres son orientatives.


 

© Govern de les Illes Balears