Torna

Formació Professional

MATRÍCULES D'HONOR 2019


Dia 18 de maig de 2019 s’ha publicat al BOIB (Núm 67 - 18 / maig / 2019) la “Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 15 de maig de 2019 per la qual s’estableixen les condicions d’atorgament de la menció de matrícula d’honor en els cicles formatius de formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears per al curs 2018-2019”.

Als alumnes amb un 9 o més en la nota final del cicle formatiu se’ls podrà concedir la menció de matrícula d’honor. Es podrà concedir una matrícula per cada 20 alumnes del grup o fracció, sempre que compleixin els requisits.

Aquesta menció, en el cas dels alumnes de cicles formatius de grau superior, porta associada la gratuïtat de la matrícula el primer any als estudis de grau de l’UIB.

També es pot concedir la matrícula d’honor als estudiants d’altres nivells de formació professional en reconeixement al seu esforç.

La proposta d’atorgament l’han de realitzar els equips educatius de segon curs en el més de juny, encara que els alumnes hagin acabat en un altre mes del curs. La proposta s'ha d'informar a la pantalla d'avaluació del GestIB.

Resolucio_matriculesH2019_BOIB_cat.pdf Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 15 de maig de 2019 per la qual s’estableixen les condicions d’atorgament de la menció de matrícula d’honor en els cicles formatius de formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears per al curs 2018-2019

© Govern de les Illes Balears