Torna

Formació Professional

ADMISSIÓ FP PRESENCIAL CURS 2022-23

NOVETATS

El procediment per a la sol·licitud d’admissió es durà a terme mitjançant el tràmit telemàtic, al qual es podrà accedir des de la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors

Es recomana que totes les persones que hagin de fer el tràmit d’admissió estiguin donats d’alta en algun dels dos mètodes d’autenticació per poder-lo fer:

- Usuari Gestib

- Autenticació mitjançant Cl@ve

Si encara no teniu l'usuari Gestib o Cl@ve acecdiu a la plana Tasques prèvies d'Admissió

 

Accessos directes

> Recuperació de contrasenya Gestib
> Alta al registre Cl@ve

RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ

> Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 20 d’abril de 2022 per la qual es dicten les instruccions relatives al procediment d’admissió i matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en règim d’ensenyament presencial per al curs escolar 2022-2023

> Resum procés d'admissió FP presencial (02/06/2022)

> Resum procés d'admissió FP presencial (secretaries de centre)  (17/05/2022)

> Resum (diapositives) procés admissió (02/06/2022)

 

TRÀMIT D'ADMISSIÓ

Tràmit Ordinari: De l'1 al 30 de juny. Tràmit tancat

Tràmit segona Fase: De l'1 al 7 de Setembre. Tràmit tancat

 

PUBLICACIÓ DE LLISTES

Tràmit Ordinari: A partir del 11 de Juliol

Tràmit segona Fase: A partir de dia 14 de Setemebre

 

LLINATGE DE DESEMPAT

Tràmit Ordinari:  López Pérez

Tràmit segona Fase: Ribas Albendea

 

CONSULTA LA TEVA SOL·LICITUD
RECLAMACIONS (Procés tancat)

Mitjançant aquesta consulta, el dia que surti la llista provisional podreu veure la baremació i els centres que heu sol·licitat. Si aquesta no fos correcta, tendreu 3 dies hàbils a partir del dia de la publicació per tramitar una reclamació en el centre de 1a opció. Si actualment disposau d'accés autenticat, heu de fer servir AQUEST enllaç.
 

CALENDARI PROCÉS D'ADMISSIÓ

Calendari del procés (publicat el 26/04/2022)

 

DOCUMENTACIÓ

Documents que cal presentar juntament amb la sol·licitud d'admissió

> Proposta d'incorporació d'alumnes a Grau Bàsic (català | castellà )

> Declaració en cas de constar només la signatura d'un dels tutors legals a l'imprès de sol·licitud (català | castellano)

> Declaració responsable per l'admissió a cicles formatius de Grau Mitjà i Grau Superior (català | castellano)

 

 

© Govern de les Illes Balears