Torna

Formació Professional

Admissió FP a Distància 2020-2021

      Resolució del procediment d'admissió

(Pendent de Publicació)

      Tràmit d'admissió

(El procés s'obrirà del 1 al 15 de setembre)

Tràmit tancat

GRAU MITJÀ
- Gestió administrativa
- Farmàcia i parafarmàcia

GRAU SUPERIOR
- Administració i finances
- Assistència a la direcció
- Guia, informació i assistències turístiques
- Gestió d’allotjaments turístics
- Educació infantil

Tràmit tancat

GRAU MITJÀ
- Atenció a persones en situació de dependència
- Instal·lacions elèctriques i automàtiques
- Sistemes microinformàtics i xarxes
- Emergències sanitàries

GRAU SUPERIOR
- Administració de sistemes informàtics en xarxa

      Calendari del procés d'admissió

PDF Descarregar el calendari

Realització de sol·licituds d’admissió mitjançant el procés telemàtic i entrega de la documentació resultant al centre
* Tant els alumnes de nova admissió com els preferents han de fer la sol·licitud
Del 1 al 15 de setembre
Publicació de la llista provisional d’alumnes preferents 9 de setembre
Reclamacions, rectificacions i revisions a la llista provisional d’alumnes preferents 9, 10 i 11 de setembre
Publicació de les rectificacions i la resolució de les reclamacions 14 de setembre
Publicació de la llista definitiva d’alumnes preferents 15 de setembre
La DGFPIEAS duu a terme el sorteig de lletres per al desempat 16 de setembre
Publicació de la llista provisional de persones admeses 22 de setembre
Reclamacions, rectificacions i revisions a la llista provisional de
persones admeses
22, 23 i 24 de setembre
Publicació de les rectificacions i la resolució de les reclamacions 25 de setembre
Publicació de la llista definitiva de persones admeses 29 de setembre
Matrícula al centre educatiu Del 29 de setembre al  2 d’octubre
Inici de les activitats lectives 5 d’octubre
Termini per sol·licitar convalidacions de mòduls Del 29 de setembre al 13 d’octubre
Anul·lació voluntària de mòduls per part dels alumnes Fins dia 16 d’octubre
Adjudicació i matrícula de les places que restin vacants Fins dia 30 d’octubre

      Oferta Formativa

Oferta d'FP a Distància 2020-2021

Oferta Formativa i mòduls dels cicles formatius

      Tríptic

PDF Tríptic d'Fp a Distància

      Documentació que cal aportar amb l'inscripció

(Pendent de Publicació)

© Govern de les Illes Balears