Torna

Formació Professional

Admissió FP a Distància 2020-2021

      Resolució del procediment d'admissió

PDF Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 22 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització dels ensenyaments de determinats cicles formatius de formació professional en règim d’educació a distància per al curs acadèmic 2020-2021 (28/07/2020)

      Tràmit d'admissió

Pàgina Web Accediu al tràmit de l'1 al 15 de setembre

       Lletres de desempat

Les lletres que s’han extret en el sorteig realitzat dia 16 de setembre de 2020 a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors per determinar la combinació de dues lletres a partir de les quals s’ordenen alfabèticament les sol·licituds per dirimir les situacions d’empat en l’admissió a la formació professional a distància del curs 2020-2021 han estat les següents: PX

   Publicació de llistes

Llistes provisionals d'Alumnes Preferents (09/09/2020)

- Cicles de Grau Mitjà:
Tècnic en Farmàcia i parafarmàcia: PDF Llista provisional    PDFLlista definitiva
Tècnic en Gestió administrativa: PDF Llista provisional  PDFLlista definitiva
Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència: PDF Llista provisional   PDFLlista definitiva
Tècnic en Emergències sanitàries: PDF Llista provisional   PDFLlista definitiva
Tècnic en Instal·lacions elèctriques i automàtiques: PDF Llista provisional   PDFLlista definitiva
Tècnic en Sistemes microinformàtics i xarxes: PDF Llista provisional   PDFLlista definitiva


- Cicles de Grau Superior:
Tècnic superior en Administració i finances: PDF Llista provisional PDFLlista definitiva
Tècnic superior en Agències de viatges i gestió d'esdeveniments: Cicle Nou
Tècnic superior en Assistència a la direcció: PDF Llista provisional PDFLlista definitiva
Tècnic superior en Comerç internacional: Cicle Nou
Tècnic superior en Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma: Cicle Nou
Tècnic superior en Desenvolupament d'aplicacions Web: Cicle Nou
Tècnic superior en Administració de sistemes informàtics en xarxa: PDF Llista provisional PDFLlista definitiva
Tècnic superior en Educació infantil: PDF Llista provisional PDFLlista definitiva
Tècnic superior en Gestió d'allotjaments turístics: PDF Llista provisional PDFLlista definitiva
Tècnic superior en Guia, informació i assistències turístiques: PDF Llista provisional PDFLlista definitiva

      Calendari del procés d'admissió

PDF Descarregar el calendari

Realització de sol·licituds d’admissió mitjançant el procés telemàtic i entrega de la documentació resultant al centre
* Tant els alumnes de nova admissió com els preferents han de fer la sol·licitud
Del 1 al 15 de setembre
Publicació de la llista provisional d’alumnes preferents 9 de setembre
Reclamacions, rectificacions i revisions a la llista provisional d’alumnes preferents 9, 10 i 11 de setembre
Publicació de les rectificacions i la resolució de les reclamacions 14 de setembre
Publicació de la llista definitiva d’alumnes preferents 15 de setembre
La DGFPIEAS duu a terme el sorteig de lletres per al desempat 16 de setembre
Publicació de la llista provisional de persones admeses 22 de setembre
Reclamacions, rectificacions i revisions a la llista provisional de
persones admeses
22, 23 i 24 de setembre
Publicació de les rectificacions i la resolució de les reclamacions 25 de setembre
Publicació de la llista definitiva de persones admeses 29 de setembre
Matrícula al centre educatiu Del 29 de setembre al  2 d’octubre
Inici de les activitats lectives 5 d’octubre
Termini per sol·licitar convalidacions de mòduls Del 29 de setembre al 6 d’octubre
Anul·lació voluntària de mòduls per part dels alumnes Fins dia 16 d’octubre
Adjudicació i matrícula de les places que restin vacants Fins dia 30 d’octubre

      Oferta Formativa

Pàgina Web Oferta d'FP a Distància 2020-2021

Pàgina Web Oferta Formativa i mòduls dels cicles formatius

      Tríptic

PDF Tríptic d'Fp a Distància

© Govern de les Illes Balears