Torna

Formació Professional

Grup de suport per al professorat de Formació Professional (COVID-19)

El director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, Antoni Baos i el cap del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professional, Jaume Rigo es varen reunir amb directors dels centres integrats per tractar diferents qüestions relacionades amb el curs escolar i les conseqüències de la pandèmia del COVID-19.

La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors crea un grup de feina per coordinar i facilitar les adaptacions i modificacions que afecten l'avaluació de l'alumnat, per cobrir les necessitats que el professorat ha manifestat, per tal de disposar d’eines telemàtiques per avaluar els alumnes i, amb vista al tercer trimestre també tenguin al seu abast material didàctic divers per poder oferir a l’alumnat per tal que així puguin fer feina a distància. Es mantenen reunions periòdiques per coordinar un equip de feina amb l’objectiu de facilitar materials, recursos i eines a tot el professorat d’FP.

Aquest equip compta amb la implicació del Servei d’Oferta Formativa i Infraestructures, l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) i el Servei de Planificació i Participació, que en coordinació amb el CEP d’FP, també es fa de manera coordinada amb membres de l'Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB) i de l’equip IBSTEAM.

Els assessors del CEP d’FP treballen per poder donar una primera resposta a tot el professorat tot posant a la seva disposició eines pedagògiques i recursos que puguin ajudar a plantejar un canvi a l’hora de fer els exàmens i les pràctiques presencials per exàmens a distància i pràctiques virtuals o simulacions amb la seva corresponent avaluació.

Aquesta informació estarà en permanent actualització.

Relació de recursos disponibles

Pindoles_Formatives_Avaluacio.png

Formació per al professorat d'FP

Píndoles formatives

Avaluació Online a l'FP

Inscripció del 8 a l'11 de maig de 2020

fpadistancia.png

Plataforma formativa Moodle

Recursos de 64 cicles de Formació Professional que s’imparteixen a les Illes Balears, què el Ministeri d’Educació i Formació Professional ha posat a disposició de totes les comunitats autònomes.

fpadistancia.caib.es

----------------------------------------------- -------------------------------------------
iedib.png

Aules virtuals IEDIB

L'Institut d'Ensenyaments a distància de les Illes Balears obre material per els Cicles d'Electricitat i electrònica.

https://iedib.net/avirtual/

entrar: visitant / iedib

Canal youtube IEDIB: IEDIB - Youtube

----------------------------------------------- -------------------------------------------
iqpib.png

IQPIB

Procediment avaluació i acreditació de competències professionals

* Guia d'Evidència
* Qüestionari d'autoavaluació per unitats de competència (UC)

----------------------------------------------- -------------------------------------------
ibsteam.png

La Direcció General de Primera infància, Innovació i Comunitat educativa col·labora amb l'Equip d'impuls a l'aprenentatge digital.

http://ibsteam.caib.es/

----------------------------------------------- -------------------------------------------
intef-mefp.png

Recopilació de materials i rescursos per a la Formació Professional, del Ministeri d'Educació i Formació Professional

INTEF per a FP

----------------------------------------------- -------------------------------------------
simuladoresfp.png

Simuladores FP

Simuladors per a diferents Famílies de Formació Professional, mitjançant simulacions interactives, continguts inclosos en els currículums oficials, plantejant casos reals que podran succeir a l'alumnat en la seva futura vida laboral.

http://recursostic.educacion.es/fprofesional/simuladores/web/

----------------------------------------------- -------------------------------------------
Google Activate.png

Google Actívate

Centre online temporal d'informació i eines per a ajudar al professorat durant la crisis del coronavirus (COVID-19).

https://teachfromhome.google/intl/es/

----------------------------------------------- -------------------------------------------
ioc.png

Institut Obert de Catalunya

Recursos i materials didàctivs dels Cicles formatius de Formació Professional

https://ioc.xtec.cat/educacio/recursos

----------------------------------------------- -------------------------------------------
logo_tknika.png

Tknika

Posen a disposició materials didàctics elabortats en els diferentes projectes liderats des de TKNIKA.

https://tknika.eus/materiales/

----------------------------------------------- -------------------------------------------
Bankia.png

Dualiza Bankia

Centre de recursos per a la digitalització de centres.

https://www.recursosfp.com/

----------------------------------------------- -------------------------------------------

Per tal d'agilitar aquest servei excepcional,

recomanem realitzar les consultes unificades pel vostre departament.

Ens posem a la vostra disposició
© Govern de les Illes Balears