Torna

Formació Professional

 FORTECO 2017

 


El programa FORTECO va adreçat al professorat que imparteix classes de la família professional de Transport i manteniment de vehicles als centres on s’imparteix formació professional.

 

El Servei de Planificació i Participació ha previst, per l'any 2017, 10 ajuts econòmics perquè el professorat d’aquesta família professional hi pugui participar i adquirir els coneixements d’aquests seminaris.

 

La importància d’aquesta formació rau en que, el professorat rep formació directa de les empreses automobilístiques de la mà dels tècnics que formen els treballadors de les empreses de l’automòbil de diferents marques. El contingut d’aquestes formacions està al primer crit amb innovació i necessitats del mercat de l’automòbil. Aleshores, d’aquests coneixements, a través del professorat, passa a beneficiar-se’n directament l’alumnat que cursa cicles de formació professional a aquesta comunitat.

 

Pla de formació FORTECO

Oferta completa de places las seminaris FORTECO.

 

Documents

Sol·licitud seminaris FORTECO

 

Convocatòria de places i ajuts FORTECO

Convocatòria places FORTECO (7/03/2017)

El termini de la convocatòria és de 7 al 20 de març.

 

Sorteig de lletres per al desempat de la convocatòria d'ajuts econòmics per a professorat i places de formació del programa FORTECO (07/03/2017)

 
En el sorteig realitzat el 7 de març de 2017, per determinar la combinació de dues lletres a partir de les quals s'ordenen alfabèticament les sol·licituds per dirimir les situacions d'empat en el procés d'ajuts econòmics per a professorat i places de formació del programa FORTECO, s'han extret les següents lletres:

 

LLISTA DE BENEFICIARIS PER A LA PARTICIPACIÓ ALS SEMINARIS FORTECO I AJUTS ECONÒMICS BENEFICIARI CODI SEMINARI PUNTS.

BENEFICIARI

CODI

SEMINARI

PUNTS

CAÑELLAS CIRER, JOAN MIQUEL

5.1.1

Formació en línia de carrosseria

3

GARCIA SALOM, MANUEL

3.1.1

Novetats tècniques en seguretat i confort gama actual 2016. SEAT (Madrid)

3

MIRALLES FONTIRROIG, LLORENÇ

X

NO DISPONIBILITAT DE LA PLAÇA SOL·LICITADA

3

SALVADÓ BOSCH, ROGER

5.4.1

Neumàtics de turisme, camioneta i 4x4

Michelin (Tres Cantos)

2

DOMAIGA OZAETA, ALBERTO

X

NO DISPONIBILITAT DE LA PLAÇA SOL·LICITADA

2

GUAL GELABERT, MIGUEL ÀNGEL

X

NO DISPONIBILITAT DE LA PLAÇA SOL·LICITADA

2

SERRA RIERA, JAIME

4.1.3

Diagnòstic sobre vehicle

Robert Bosch (Madrid)

1

FERRANDIS RUIX, RUBEN

X

NO DISPONIBILITAT DE LA PLAÇA SOL·LICITADA

1


Criteris de selecció.

Relació del curs sol·licitat amb els mòduls que s’imparteixen (1 punt).

Antiguitat en el cos (1punt). Antiguitat en el centre (1 punt).

Participació d’un professor per centre (1 punt).
Desempat per lletra (SL).

Disponibilitat de plaça en el curs sol·licitat.

Renúncies

Es podrà renunciar per força major a l’adjudicació de l’ajut econòmic i la plaça com a màxim un mes abans de l’inici de la formació, per causes de força major. La renúncia s’ha de formalitzar per escrit adreçada a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat. Les renúncies podran donar lloc a l’exclusió d’una convocatòria dels programes FORTECO

 

© Govern de les Illes Balears