Torna

Formació Professional

Formació professional a distància

 

Informació general

Preguntes freqüents

Centres d'FP a distància (06/06/2016)

Tríptic (06/06/2016)

Guia alumnat

 

Procés d'admissió 2017-2018

Requisits per cursar mòduls

Calendari (06/06/2017)

Oferta de formació professional a distància. Curs 2017-2018 (06/06/2017)

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud

 

Normativa (31/07/2017)

Plataforma virtual FP a distància: fpadistancia.caib.es

 

 

Enllaç directe a aquesta pàgina: http://fp.caib.es/distancia

© Govern de les Illes Balears