Torna

Formació Professional

Formacions per al professorat d'FP

Darrera  actualització: 27/01/2020

ACCIONS FORMATIVES PRÒPIES D'FP

Les inscripcions s’han de realitzar a través del > portal del personal > Formació dels DOCENTS > Sol·licitud de cursos > FORMACIÓ PROFESSIONAL

SETEMBRE 2018

convocatoria_innova_actualiza_tmv.pdf Innovació i actualització família professional TMV

OCTUBRE 2018

OCT convocatoria_cicle_millora_dietetica.pdf Cercle de millora per a professorat de dietètica

OCT convocatoria_vitivinicultura_part_I.pdf Actualització Vitivinicola (Part I)

OCT_convocatoria_flipped_II.pdf Flipped Classroom II aplicada a l'FP

NOVEMBRE 2018

NOV_convocatoria_TIMON.pdf TIMON Hotel Software 

NOV_convocatoria_maquinaria_agricola.pdf Maquinària agrícola (Eivissa) 

GENER 2019

GEN_metodes_rapids_microbiologia_aliments_aigua.pdf Mètodes ràpids en microbiologia d'aliments i aigua

GEN_convocatoria_responsabilitat_social_corporativa_mallorca.pdf Responsabilitat social corporativa

GEN_convocatoria_escumosos.pdf Vins escumosos

GEN_posicionament_seo_sem.pdf Posicionament SEO/SEM

GEN_diferent_tecniques_decoratives_dungles.pdf Diferent tècniques decoratives d'ungles

GEN_visagisme_talls_cabells_tecniques.pdf Visagisme i talls de cabells: tècniques (Menorca)

GEN_convocatoria_GPON.pdf GPON (Eivissa)

GEN_tecniques_higienista_bucodental_eivissa.pdf Tècniques higienista bucodental (Eivissa)

FEBRER 2019

FEB_actualitzacio_vitivinicola_part_II.pdf Actualització vitivinícola part_II

FEB_convocatoria_disseny_jardins.pdf Disseny de jardins amb aixecament topogràfic

20_FEB_Preimpressio_gestio_Arts_Grafiques.pdf Preimpressió i gestió del color per arts gràfiques

FEB_convocatoria_reprogramacio_centraletes_control_motor.pdf Reprogramacio de centraletes de control de motor (Menorca)

FEB__sistema_red_sistema_siltra_sld__eivissa.pdf Sistema red, sistema Siltra i SLD (Eivissa)

MARÇ 2019

MARÇ_MOTORS_ELECTRICS_EMPRATS_EN_VEHICLES_HIBRIDS_ELECTRICS (2).pdf Motors elèctrics emprats en vehicles híbrids elèctrics

MARÇ_convocatoria_powershell2.pdf Powershell

MARÇ_convocatoria_cuina_al_buit_avançat.pdf Cuina al buit. Avançat

MARÇ_convocatoria_xarxasocial.pdf Xarxes socials (Menorca)

MARÇ_iniciacio_floristeria_tecniques_basiques.pdf Iniciació a la floristeria: tècniques bàsiques (Eivissa)

ABRIL 2019

ABRIL_Introduccio_a_lus_de_drons_als_audiovisuals.pdf Introducció a l'ús de drons als audiovisuals

ABRIL_Actualització_fiscal_palma.pdf Actualització fiscal (Palma)

ABRIL_Tecnologia_GPON.pdf Tecnologia GPON

ABRIL_Actualització_laboral.pdf Actualització laboral

ABRIL_Postres_saludables.pdf Postres saludables

MARÇ_Implantacio del pla de responsabilitat social corporativa a lempresa.pdf Implantació del pla de responsabilitat social corporativa a l'empresa

ABRIL_COCTELERIA_EIVISSA.pdf Cocteleria (Eivissa)

MAIG 2019

MAIG__INTRODUCCIO_AL_TAST_I_CULTURA_VITIVINICOLA.pdf Introducció al tast i la cultura vitivinícola

MAIG_Diagnosi_avaries_reparació_unit_comandament_immobilitzadors.pdf Diagnosi d'avaries i reparació d'unitats de comandament i immobilitzadors

MAIG_Proposta_didactica_per_lensenyament_de_les_activitats_nautiques.pdf Proposta didàctica per a l'ensenyament de les activitats nàutiques

MAIG_tecniques_basiques_Ableton_Live_i_produccio_musical.pdf Tècniques bàsiques Ableton Live i producció musical

MAIG_Actualització_fiscal.pdf Actualització fiscal (Manacor)

MAIG_Noves_tecniques_immunológiques_i_tecnològiques_aplicades_en_lambit_immunodiagnòstic.pdf Noves tècniques immunològiques i tecnològiques aplicades en l'àmbit immunodiagnòstic

MAIG_Introducció_a_impressores_3D.pdf Introducció a impressores 3D (Menorca)

MAIG_Cuina_al_Buit.pdf Cuina al buit (Menorca)

MAIG_riscos_derivats_treballs_alçada.pdf Riscos derivats de treballs en alçada (Menorca)

SETEMBRE 2019

19_SET_Consolidacio_ABP_CIFP_Son_Llebre.pdf Consolidació ABP al CIFP Son Llebre

SETEMBRE_convocatoria_vitivinicultura_part_III.pdf Actualització vitivinicultura part III

SETEMBRE_la gamificacio_aplicada_als_moduls_FOL_i_EIE.pdf Disseny d'activitats aplicades als mòduls de FOL i EIE

SETEMBRE_videojockey_dj.pdf Videojockey i dj

SETEMBRE_convocatoria_desenvolupament_jocs_2D_3D.pdf Desenvolupament de jocs 2D i 3D

SETEMBRE_maquillatge_protocols_tecniques.pdf Maquillatge: Protocols i tècniques

19_SET_Programacio_competencies_CIFP_Pau_Casesnoves.pdf Programació per competències al CIFP Pau Casesnoves

SETEMBRE_embotits_avantguarda_menorca.pdf Embotits d'avantguarda (Menorca)

SETEMBRE_Higiene_i_autocontrol en la industria alimentaria.pdf Higiene i autocontrol en la industria alimentària

OCTUBRE 2019

19_OCT_GSUITE_MALLORCA.pdf Entorn corporatiu virtual GSuite for education

NOVEMBRE 2019

19_NOV_Fusió de fibra òptica us de la certificadora.pdf Fusió de fibra òptica i ús de la certificadora

NOV_Analisi_aigues_SAN.pdf L'anàlisi d'aigües i el control microbiològic de mostres

DESEMBRE 2019

19_DES_AUTOCAD_AGRICULTURA.pdf AutoCAD per a agricultura i jardineria (Eivissa i Formentera)

GENER 2020

20_GEN_Avaluar_competencies_CIFP_Nauticopesquera.pdf Avaluar per competències CIFP Nauticopesquera

20_GEN_Programar_competencies_SSC.pdf Programar per competències en els cicles formatius de Serveis Socioculturals (SSC)

20_GEN_SolidWorks.pdf Introducció al programa SolidWorks (Menorca)

20_GEN_INTERCANVI_EXPERIENCIES_REPTES_COOP.pdf Intercanvi d'experiències de treball per reptes i cooperatiu a FP (Menorca)

20_GEN_VI_I_SERVEI_FORMENTERA.pdf El vi i el seu servei (Eivissa i Formentera)

FEBRER 2020

20_FEB_MICROPOSTRES_MALLORCA.pdf Micro postres

20_FEB_Tecniques_higiene_bucodental.pdf Tècniques d'higiene bucodental

20_FEB_Preimpressio_gestio_Arts_Grafiques.pdf Preimpressió i gestió del color per arts gràfiques

20_FEB_Comerc_Marketing.pdf Comerç electrònic i Marketing (Menorca)

20_FEB_Simulador_cambra_maquines_UNITEST.pdf Simulador de cambra de màquines UNITEST

20_FEB_CUINA_AL_BUIT_EIVISSA.pdf Cuina al buit I a l'IES Isidor Macabich (Eivissa)

20_FEB_Disseny_activitats_aplicades_FOL-EiE.pdf Disseny d'activitats aplicades als mòduls de FOL i EIE (Eivissa i Formentera)

MARÇ 2020

20_MARÇ_Barista avançat.pdf Barista avançat

20_MARÇ_Especies_del_mon.pdf Espècies del món

20_MARÇ_Queferquan.pdf Què he de fer quan...? Primers auxilis a l'aula

20_MARÇ_FPB.pdf Educar i acompanyar l'alumnat d'FPB. Claus d'èxit i qualitat

20_MARÇ_FPB_Menorca.pdf Educar i acompanyar l'alumnat d'FPB. Claus d'èxit i qualitat (Menorca)

20_MARÇ_FPB_Eivissa.pdf Educar i acompanyar l'alumnat d'FPB. Claus d'èxit i qualitat (Eivissa)

ABRIL 2020

20_ABRIL_Diagnosi_localitzacio_avaries.pdf Diagnosi i localització d'avaries al vehicle

20_ABR_Revenue_Management.pdf Revenue Management

20_ABRIL_Programari_MDT_topografiques.pdf Introducció al programari MDT per aplicacions topogràfiques

MAIG 2020

20_MAIG_Introduccio_Sketchup.pdf Introducció al programari Sketchup

20_MAIG_Taller_habilitats_docents_FOL.pdf Taller d'habilitats docents adreçat a professorat de FOL

20_MAIG_Introduccio_variadors_velocitat.pdf Introducció als variadors de velocitat (Menorca)

20_MAIG_Analisi_aigues.pdf Anàlisi d'aigües paràmetres, significació sanitària i tècniques analítiques (Menorca)

© Govern de les Illes Balears