ESTADES EN EMPRESES

 

 

  • La Conselleria d’Educació i Universitat ha convocat estades formatives a empreses de les Illes Balears, en la modalitat d’experiència formativa, per al professorat d’educació secundària i per al professorat tècnic de formació professional que imparteixen cicles formatius de formació professional i formació professional bàsica a centres públics que depenen de la Conselleria d’Educació i Universitat. La finalitat d’aquesta modalitat, prevista en el Pla Quadriennal de Formació del Professorat 2016-2020, consisteix en la realització de pràctiques professionals en àmbits relacionats amb l’àrea que el professorat imparteix. D’aquesta manera es pretén millorar la connexió amb la realitat sociolaboral i al mateix temps promoure l’actualització en determinats aspectes tecnològics que s’empren en el sector productiu per introduir-los en els currículums del sistema educatiu. Poden presentar projectes d’estades a empreses el professorat que imparteix cicles formatius de formació professional i formació professional bàsica en els centres públics de les Illes Balears.

 

Normativa

PDF

Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 27 de setembre de 2016 per la qual es convoca la realització d’estades de formació a empreses de les Illes Balears per al professorat dels cossos d’ensenyament secundari i professorat tècnic de formació professional que imparteixen cicles formatius de formació professional i formació professional bàsica

 

Documents

Editor de Text ESTADES FORMATIVES A EMPRESES

Editor de Text ESTANCIAS FORMATIVAS EN EMPRESAS

 


+ informació

© Govern de les Illes Balears