Torna

Formació Professional

Programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU,
en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Diferents Centres de les Illes Balears disposen d’aula de Tecnología a on es poden impulsar les competències professionals, laborals i tecnològiques. Són espais a on l’alumnat pot aprendre de manera professional competències innovadores. A aquestes aules es fomenta l’ús de metodologies basades en projectes o reptes pròxims a cada sector productiu, la incorporació de recursos basats en tecnologia digital i/o la integració d’aules i tallers en un espau únic que integra els aprenentatges teòric-pràctics. En definitiva es pretén simular entorns laborals, propis de les famílies professionals ofertades al centre, mitjançant recursos tecnològics.

A més a més, aquestes aules compten amb la col.laboració dels departaments dels cicles formatius involucrats i un professor encarregat de la seva implementació i coordinació.  Les aules de tecnologia haurien d’arribar a ser motors tecnològics d’innovació.

Centres a on s'implantaren un Aula ATECA el curs 2020-2021

Centre

Famílies

Comerç 

Imatge personal

Sanitat

Informàtica i Comunicacions

Administració i Gestió

Electricitat i Electrònica

Energia i aigua

Informàtica i Comunicacions

Transport i Manteniment de vehicles

Administració i Gestió
Agrària
Electricitat i Electrònica
Fabricació mecànica

Activitats Fisico Esportives
Agrària
Imatge personal
Sanitat
Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Centres a on s'implantaren un Aula ATECA el curs 2021-2022

Centre

Famílies

Electricitat i electrònica
Imatge personal
Agrària
Administració i Gestió

Marítimo Pesquera

Administració i Gestió

Hoteleria i Turisme

Imatge i so

Transport i Manteniment de vehicles

Administració i Gestió
Informàtica i Comunicacions
Electricitat i Electrònica
Transport i Manteniment de vehicles
Comerç i Marqueting

Administració i Gestió
Hoteleria i Turisme
Comerç i Marqueting

© Govern de les Illes Balears