Torna

Formació Professional

Procés d'elaboració de les proves d'accés

La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat és l'encarregada d'organitzar les proves d'accés als cicles formatius.

L'objecte de la següent Resolució és donar instruccions per el procés de l'elaboració de les proves.

En ella es convida al professorat d'ensenyament secundari a participar en aquest procés.

Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 3 de novembre de 2017 per la qual es dicten instruccions per a l’elaboració de les proves d’accés a cicles formatius per al curs 2017-2018.

Enllaç de la Sol·licitud de participació

El termini de presentació de les sol·licituds és de dia 7 a 27 de novembre, ambdós inclosos.

Data de publicació: 6 de novembre de 2017

© Govern de les Illes Balears