Torna

Formació Professional

Convocatòria Programes de Qualificació Inicial 2017-2018
 

Resolucions 

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 6 de juliol de 2017 per la qual es convoquen ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, organitzacions no governamentals i associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre, durant el curs 2017-2018 (versió castellà)

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 3 d’octubre de 2017 per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 6 de juliol de 2017 per la qual es convoquen ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, organitzacions no governamentals i associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre durant el curs 2017-2018(versió castellà)

 

Annexos

ANNEX 5 Oferta Programes Qualificació Inicial.pdf ANNEX 5 Oferta de Programes de Qualificació Inicial 2017-2018 (versió castellà)

ANNEX 6a Eivissa i Formentera.xls ANNEX 6a Criteris de valoració: Eivissa i Formentera (versió castellà)

ANNEX 6b Mallorca.xls ANNEX 6b Criteris de valoració: Mallorca (versió castellà)

ANNEX 6c Menorca.xls ANNEX 6c Criteris de valoració: Menorca (versió castellà)

ANNEX 7 Oferta Mallorca.pdf ANNEX 7 Oferta dels Cicles Formatius d'FPB per localitats a l'illa de Mallorca (versió castellà)

ANNEX 7 Oferta Eivissa i Formentera.pdf ANNEX 7 Oferta dels Cicles Formatius d'FPB per localitats a l'illa d'Eivissa i Formentera (versió castellà)

ANNEX 7 Oferta Menorca.pdf ANNEX 7 Oferta dels Cicles Formatius d'FPB per localitats a l'illa de Menorca (versió castellà)

ANNEX 8 Sol·licitud 2017-2018.doc ANNEX 8 Sol·licitud d’ajuts per a programes de qualificació inicial 2017-2018 (versió castellà)

ANNEX 9 Declaració responsable.doc ANNEX 9 Declaració responsable (versió castellà)

ANNEX 10 Despeses subvencionables.pdf ANNEX 10 Despeses subvencionables (versió castellà)

ANNEX 11 Pressupost.doc ANNEX 11 Distribució del pressupost de despeses de PQI 2017-2018 (versió castellà)

ANNEX 12 Compromís col·laboració.doc ANNEX 12 Compromís de col·laboració entre la corporació local o l’entitat i el centre de treball (versió castellà)

ANNEX 13 Acceptació subvenció.doc ANNEX 13 Acceptació de la subvenció (versió castellà)

** NOU ** ANNEX 14 Compte justificatiu.xlsx ANNEX 14 Compte justificatiu (versió castellà)  

ANNEX 15 Model memòria PQI.doc ANNEX 15 Model memòria PQI (versió castellà)

ANNEX 16 Model memòria PQIE.doc ANNEX 16 Model memòria PQIE (versió castellà)

ANNEX 17 Espais programes.pdf ANNEX 17 Orientacions sobre els espais per impartir els programes (versió castellà)

ANNEX 18 Compromís_alumnes.doc ANNEX 18 Compromís de l'alumnat (versió castellà)

 

Altres documents


IBAN-Emplenar.doc IBAN - Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades

D50- Model SIMP 02 autorització_dades.doc DNI - Autorització per a l'accés i verificació de dades per part de l'Administració CAIB

© Govern de les Illes Balears