Torna

Formació Professional

Centres que ofereixen FP a Distància

GRAU MITJÀ

Mallorca

Menorca Eivissa
- Gestió administrativa IES Ses Estacions IES Pasqual Calbó IES Sa Blanca Dona
- Atenció a persones en situació de dependència

IES IEDIB
CIFP Son Llebre (Pràctiques)

IES Cap de Llevant IES Algarb
- Instal·lacions elèctriques i automàtiques

IES IEDIB
IES Politècnic (Pràctiques)

IES Pasqual Calbó i Caldés IES Isidor Macabich
- Sistemes microinformàtics i xarxes IES IEDIB
CIFP Francesc de Borja Moll (pràctiques)
IES Joan Ramis i Ramis IES Sa Colomina
- Emergències sanitàries IES IEDIB
Son Pacs(pràctiques)
IES Josep Miquel i Guàrdia
Ies Maria Àngels Cardona
IES Algarb
IES Isidor Macabich
- Farmàcia i parafarmàcia CIFP Francesc de Borja Moll IES Josep Miquel i Guàrdia

IES Algarb

  

GRAU SUPERIOR

Mallorca Menorca Eivissa
- Administració i finances IES Ses Estacions IES Pasqual Calbó IES Sa Blanca Dona
- Assistència a la direcció IES Ses Estacions IES Pasqual Calbó IES Sa Blanca Dona
- Guia, informació i assistències turístiques CIFP Juníper Serra Maria Àngels Cardona IES Isidor Macabich
- Gestió d’allotjaments turístics CIFP Juníper Serra Maria Àngels Cardona IES Isidor Macabich
- Administració de sistemes informàtics en xarxa IES IEDIB
IES Francesc de Borja Moll (exàmen)
IES Joan Ramis i Ramis IES Sa Colomina
- Educació infantil IES Antoni Maura IES Cap de Llevant IES Quartó de Portmany

L’IES Marc Ferrer, centre col·laborador en la realització de la prova final presencial dels mòduls professionals que s’imparteixen en règim de distancia i que no tenen contemplades activitats presencials obligatòries

© Govern de les Illes Balears