Torna

Formació Professional

Annex 5 Requisits per cursar els mòduls. Curs 2017-2018

 

PDF Descarregar en pdf

 

La matrícula en el règim de distància es fa per mòduls, i hi ha una sèrie de mòduls que s’han de cursar amb anterioritat a uns altres. Per a això, s’han de seguir aquests requisits previs en el moment de formalitzar la matrícula del mòdul o mòduls que es volen cursar. En el cas que es detecti que un alumne està matriculat en un mòdul d’un cicle formatiu que té com a requisit haver-ne superat un altre prèviament, el centre educatiu pot formalitzar la baixa d’ofici de la matrícula del mòdul, d’acord amb el que es determina en l’article 29 d’aquestes Instruccions.

A. Requisits per cursar els mòduls professionals dels cicles formatius de grau mitjà:

 

Cicle formatiu de grau mitjà de Farmàcia i parafarmàcia

Haver superat abans

Per cursar

Operacions bàsiques de laboratori

Formulació magistral

 

Cicle formatiu de grau mitjà de Sistemes microinformàtics i xarxes

Haver superat abans

Per cursar

Sistemes operatius monoestació

Sistemes operatius en xarxa

Xarxes locals

Serveis en xarxa

 

Cicle formatiu de grau mitjà de Forneria, rebosteria i confiteria

Haver superat abans

Per cursar

Processos bàsics de pastisseria i rebosteria

Postres en restauració

 

Cicle formatiu de grau mitjà d’Emergències sanitàries

Haver superat abans

Per cursar

Anatomofisiologia i patologia bàsiques

Atenció sanitària inicial en situació d’emergència

Dotació sanitària

Evacuació i trasllat de pacients

 

Atenció sanitària especial en situacions d’emergència

 

Cicle formatiu de grau mitjà d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Haver superat abans

Per cursar

Electrònica

Electrotècnia

Instal·lacions de distribució

Electrònica

Electrotècnia

Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis

Electrònica

Electrotècnia

Instal·lacions domòtiques

Electrònica

Electrotècnia

Instal·lacions solars fotovoltaiques

 

Cicle formatiu de grau mitjà de Gestió administrativa

Haver superat abans

Per cursar

Tècnica comptable

Tractament de la documentació comptable

Tècnica comptable

Operacions de compravenda

Empresa a l'aula

Es recomana cursar el major nombre de mòduls abans de cursar el mòdul d’Empresa a l’aula, ja que els coneixements treballats en la resta de mòduls s’apliquen en aquest mòdul.

Es recomana haver superat primer mòdul de Tractament informàtic de la informació, ja que els coneixements treballats en aquest mòdul s'apliquen en la resta de mòdusl específics.

 

Cicle formatiu de grau mitjà d’Atenció a persones en situació de dependència

Haver superat abans

Per cursar

Atenció higiènica

Atenció sanitària

 

B. Mòduls de cicles de grau superior:

 

Cicle formatiu de grau superior d’Administració de sistemes informàtics en xarxa

Haver superat abans

Per cursar

Implantació de sistemes operatius

Administració de sistemes operatius

Gestió de bases de dades

Administració de sistemes gestors de bases de dades

Planificació i administració de xarxes

Servei de xarxa i Internet

Llenguatges de marca i sistemes de gestió d’informació

Implantació d’aplicacions web

 

Cicle formatiu de grau superior d’Administració i finances

Haver superat abans

Per cursar

 Procés integral de l'activitat comercial (ADG31 o ADG32)

Comptabilitat i fiscalitat

Procés integral de l'activitat comercial (ADG31 o ADG32).

Gestió financera

Es recomana cursar el major nombre de mòduls abans de cursar el mòdul de Simulació empresarial, ja que els coneixements treballats en la resta de mòduls s’apliquen en aquest mòdul.

Es recomana haver superat primer mòdul d'Ofimàtica i procés de la informació, ja que els coneixements treballats en aquest mòdul s'apliquen en la resta de mòdusl específics.

 

Cicle formatiu de grau superior d’Assistència a la direcció

Es recomana haver superat primer mòdul d'Ofimàtica i procés de la informació, ja que els coneixements treballats en aquest mòdul s'apliquen en la resta de mòdusl específics.

 

Cicle formatiu de grau superior de Gestió d’allotjaments turístics

Haver superat abans

Per cursar

Protocol i relacions públiques

Comercialització d’esdeveniments

 

Cicle formatiu de grau superior de Guia, informació i assistències turístiques

Haver superat abans

Per cursar

Destinacions turístiques

Recursos turístics

Disseny de productes turístics

 

Cicle formatiu de grau superior d’Educació infantil

Es recomana haver superat primer el mòdul de Didàctica de l’educació infantil, ja que els coneixements treballats en aquest mòdul s’apliquen en la resta de mòduls específics.

 

 

© Govern de les Illes Balears