Torna

Formació Professional

Admissió curs 2017-2018

PDF Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 25 de maig de 2017 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2017-2018

PDF Correcció d’errades advertides a la Resolució de la directora general de Formació Professional i
Formació del Professorat de 25 de maig de 2017 per la qual es dicten instruccions per concretar el
procediment d’admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema
educatiu per al curs escolar 2017-2018 (BOIB núm. 68, de 3 de juny)

 

 Tràmit fora de termini (Fins dia 8 de setembre)

Tràmit online
 Català
Castellano

 

 

Tràmit ordinari (tancat des de dia 1 de juliol):

Tràmit online

Català
Castellano

Manual del tràmit online

Formularis per descarregar

PDF Català
PDF Castellano

Models per incorporar a la sol·licitud
PDF Model de Certificat sobre la proposta d'incorporació d'alumnes a la FPB

 

Tràmit online

Procés Ordinari
Català
Castellano

Pendents de Setembre
Català
Castellano

Manual del tràmit online

Formularis per descarregar

PDF Català
PDF Castellano

Models per incorporar a la sol·licitud
PDF Model de Declaració jurada
PDF Modelo de Declaración jurada
 

Tràmit online

Procés Ordinari
Català
Castellano

Pendents de Setembre
Català
Castellano

Manual del tràmit online

Formularis per descarregar

PDF Català
PDF Castellano

Models per incorporar a la sol·licitud
PDF Model de Declaració jurada
PDF Modelo de Declaración jurada

Per realitzar la sol·licitud al procés de FP DUAL hi podeu accedir mitjançant aquest enllaç.

© Govern de les Illes Balears