Torna

Formació Professional

Admissió FP DUAL 2019-2020

      Resolució del procediment d'admissió

PDF Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 24 de maig de 2019 per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels programes formatius de formació professional del sistema educatiu que s’han d’impartir durant el curs 2019-2020 en la modalitat d’alternança amb l’activitat a l’empresa, anomenada formació professional dual

Normativa General d'FP DUAL

 

       Tràmit d'admissió


Tràmit Fora de termini  1 de Juliol a 6 de setembre

Accediu al tràmit

    Calendari del procés d'admissió

Presentació de sol·licituds d'admissió Del 3 al 28 de juny
La DGFPFP fa el sorteig de lletres per al desempat 1 de juliol
Publicació de la llista provisional de persones admeses. 8 de juliol
Reclamacions, rectificacions i revisions. 8, 9 i 10 de juliol
Publicació de rectificacions i la resolució de les reclamacions 11 de juliol
Publicació de la llista definitiva de persones admeses 18 de juliol
Matrícula al centre educatiu 18, 19 i 22 de juliol
Presentació de sol·licituds fora de termini De l'1 de juliol al 6 de setembre
Adjudicació i matrícula de les places que restin vacants Fins al 19 d'octubre

     Oferta Formativa

PDF Oferta FP DUAL 2019-2020

    

      Tríptic d'Admissió

PDF Tríptic DUAL 2019

       Documentació

Accediu a la documentació d'FP DUAL

© Govern de les Illes Balears