Torna

Formació Professional

Admissió Curs 2020-2021

     Novetats admissió presencial

Ateses les mesures adoptades i canvis en matèria educativa derivades de la situació d’emergència sanitària provocada pel COVID-19, des de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, anem fent feina per adaptar-nos a les circumstàncies actuals. Així, una vegada publicades les Instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de formació professional i d’estudis artístics superiors de disseny a les Illes Balears per al curs 2019-2020 i, atès que les proves d’accés s’ajornaran als dies 8 i 9 de juliol, s’ha decidit fer canvis en el procés d’admissió als cicles formatius de formació professional per al curs 2020-2021.

Amb la finalitat de no deixar que aquestes circumstàncies que estem vivint deixin enrere cap dels futurs alumnes de formació professional, el termini de sol·licituds d’admissió serà de dia 17 d’agost al 7 de setembre de 2020.

El procediment per a la sol·licitud d’admissió es durà a terme mitjançant el tràmit telemàtic, al qual es podrà accedir des de la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors: fp.caib.es

Una de les novetats d’aquest procediment d’admissió serà que la persona interessada podrà sol·licitar fins a 10 opcions de cicles formatius que vol cursar, en el cas de cicles de grau mitjà i grau superior i fins a 5 opcions en el cas del cicles d’FPB.

 

     Resolució del procediment d'admissió

(Pendent de publicació)

 

       Tràmit d'admissió

Tràmit Ordinari: Del 17 d'agost al 7 de setembre (tràmit tancat)

 

      Calendari del procés d'admissió

PDF Calendari per imprimir

Presentació de les sol·licituds d’admissió (tràmit telemàtic).

Del 17 d’agost al 7 de setembre

La DGFPIEAS fa el sorteig de lletres per al desempat.

10 de setembre

Publicació de la llista provisional de persones admeses i en espera (primeres opcions).

15 de setembre

Reclamacions, rectificacions i revisions.

15, 16 i 17 de setembre

Publicació de les rectificacions i de la resolució de les reclamacions.

18 de setembre

Publicació de la llista definitiva de persones admeses i en espera (totes les opcions).

23 de setembre

Matrícula als cicles formatius.

23, 24 i 25 de
setembre

Inici de curs

29 de setembre

Procediment per a l’adjudicació i la matrícula, per part dels centres, de les places que queden vacants després de la matrícula (persones en llista d’espera de primeres opcions).

29 i 30 de setembre

Publicació de vacants de tots i cadascun dels cicles formatius (pàgina web).

1 d’octubre

Si hi ha baixes a partir d’aquesta data, el centre les ofereix a les persones que consten en qualsevol de les llistes d’espera definitives del centre.
Els sol·licitants fora de termini: Oficina d’escolarització FP.

De l’1 al 30 d’octubre

Termini màxim per a la matrícula als ensenyaments de formació professional que es cursen segons l’organització temporal ordinària.

30 d’octubre

 
 

     Tríptic d'Admissió

(Pendent de publicació)

 

     Documentació

Documents que cal presentar juntament amb la sol·licitud d'admissió

PDF Proposta d'incorporació d'alumnes a FP Bàsica 2020-2021

© Govern de les Illes Balears