Torna

Formació Professional

Admissió Curs 2019-2020

     Resolució del procediment d'admissió

PDF Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 2 de maig de 2019 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2019-2020

PDF Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 16 de maig de 2019 de modificació de la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 2 de maig de 2019

       Tràmit d'admissió

Tràmit Ordinari: Del 3 al 28 de Juny (tràmit tancat)

Tràmit Fora de termini: Del 1 al 15 de setembre. Tràmit fora de termini

      Calendari del procés d'admissió

Presentació de les sol·licituds d’admissió (tràmit telemàtic o presencial). En ambdós casos s’ha de presentar l’imprès de sol·licitud al centre demanat en primera opció.

Del 3 al 28 de juny

La DGFPFP fa el sorteig de lletres per al desempat.

1 de juliol

Publicació de la llista provisional de persones admeses i en espera (primeres opcions).

8 de juliol

Reclamacions, rectificacions i revisions.

8, 9 i 10 de juliol

Publicació de les rectificacions i de la resolució de les reclamacions.

11 de juliol

Publicació de la llista definitiva de persones admeses i en espera (totes les opcions).

Publicació de la llista de pendents de setembre, d’homologació i de convalidació.

18 de juliol

Matrícula als cicles formatius.

18, 19 i 22 de juliol

Procediment per a l’adjudicació i la matrícula, per part dels centres, de les places que queden vacants després de la matrícula (persones en llista d’espera de primeres opcions).

23 i 24 de juliol

Publicació de vacants de tots i cadascun dels cicles formatius (pàgina web).

31 de juliol

Sol·licitud d’admissió fora de termini per via electrònica (tràmit telemàtic).

De l’1 al 15 de setembre

Crida única per a l’adjudicació de vacants d’FPB i de CFGM i matrícula.

2, 3 i 4 de setembre

Crida única per a l’adjudicació de vacants de CFGS i matrícula.

5 i 6 de setembre

Matrícula de les adjudicacions de les crides úniques.

Del 2 al 9 de setembre

Termini màxim per aportar la documentació les persones pendents de requisits al setembre i de les persones pendents d’homologació i de convalidació.

6 de setembre

Publicació de vacants de tots i cada un dels cicles formatius (pàgina web).

11 de setembre

Publicació de les llistes provisionals de persones pendents de setembre, d’homologació i de convalidació.

11 de setembre

Reclamacions, rectificacions i revisions.

11, 12 i 13 de setembre

Publicació de les rectificacions i de la resolució de les reclamacions.

16 de setembre

Publicació de la llista definitiva amb assignació de cita de persones pendents de setembre, d’homologació i de convalidació.

18 de setembre

Crida única per a l’adjudicació de vacants a les persones pendents de setembre, d’homologació i de convalidació i matrícula.

19 i 20 de setembre

Matrícula de les persones que han obtingut els requisits acadèmics al setembre, d’homologació i de convalidació.

Del 19 al 23 de setembre

Publicació de la llista de persones que han sol·licitat l’admissió fora del termini ordinari, amb assignació de cita.

19 de setembre

Inici de la crida única de sol·licitants fora de termini, adjudicacions i matrícula als centres.

24 de setembre

Si hi ha baixes a partir d’aquesta data, el centre les ofereix a les persones que consten en qualsevol de les llistes d’espera definitives del centre i als sol·licitants fora de termini.

De l’1 al 31

d’octubre

Termini màxim per a la matrícula als ensenyaments de formació professional que es cursen segons l’organització temporal ordinària.

31 d’octubre

 
 

     Tríptic d'Admissió

Tríptic AdmissióFP2019.pdf Tríptic Admissió

 

     Documentació

Documents que cal presentar juntament amb la sol·licitud d'admissió

PDF FPB documentació per admissió

PDF GM documentació per admissió

PDF GS documentació per admissió

 

Altres documents

PDF Proposta d'incorporació a FPB

PDF Declaració per menors (amb un tutor legal)

PDF Autorització per a representació

© Govern de les Illes Balears