Torna

Formació Professional

PROGRAMA D’EXPERIÈNCIA FORMATIVA “ACTUALITZACIÓ DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL”

per al curs 2019-2020

En el BOIB núm. 49, de 16 d’abril de 2019, s’ha publicat la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 11 d’abril de 2019 per la qual es convoquen els centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen cicles de formació professional a participar en el programa d’experiència formativa “Actualització de cicles de formació professional” per al curs 2019-2020.

Els objectius del programa d’experiència formativa són:

Facilitar al professorat la possibilitat d’observar de forma directa altres metodologies i enfocaments didàctics en els processos d’aprenentatge dels alumnes i fomentar l’aplicació activa a la pràctica docent del que s’ha après.
Afavorir la innovació educativa als cicles formatius de formació professional a partir de l’aprenentatge entre iguals entre els docents de les Illes Balears i els docents de centres d’altres comunitats autònomes.
Poden participar en aquesta convocatòria els centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen cicles formatius el curs 2019-2020. El professorat de formació professional del centre participant en aquest programa ha de comptar amb el vistiplau del director del centre.

El termini de presentació de la sol·licitud finalitza el 31 de maig de 2019.

Resolució BOIB

Sol·licitud de participació

Difusió

20190613 LLISTA PROVISIONAL_ACTUALITZACIO_CICLES_FP.pdf Llista provisional de cicles admesos al programa d’experiència formativa “actualització de cicles de formació professional” pel curs 2019-2020 (13/06/2019)

** NOU ** 20190618 Llista definitiva_Actualització_cicles_FP.pdf Llista definitiva de cicles admesos al programa d’experiència formativa “actualització de cicles de formació professional” pel curs 2019-2020 (18/06/2019)

Presentació Reprogramacio 2019.pdf Presentació reunions Reprogramació FSE-Actualització d'FP (3-4-5 Juliol 2019)

© Govern de les Illes Balears