Torna

Formació Professional

Jornada PQPI-CAPI Un repte per a tothom

 

Atenció! ATENCIÓ! A partir del curs 2015-2016 no s'imparteixen els estudis de PQPI.

Els continguts que apareixen en aquesta pàgina web només són a efectes informatius.

 

Presentació i participants

Aquesta jornada està lligada a l'educació i a la formació al llarg de la vida per tothom. La decisió de prolongar el període d'escolarització més enllà de l'ensenyament obligatori requereix un conjunt de decisions sobre l'educació que no solament fan referència a l’educació, sinó també a la formació.

L'augment de l'abandonament escolar dels darrers anys ens ha fet reflexionar i s'ha establert un sistema educatiu que contempla tots els joves, i que estableix les necessitats del moment que estam vivint. Per això, donam molta importància a prolongar l'educació i formació, no atendre exclusivament els aspectes educatius, sinó fent-la més inclusiva i de major qualitat, per tal que estimulin i ajustin les expectatives de la comunitat escolar (professorat, alumnat i famílies).

L'èxit personal i de les organitzacions depèn tant de la tècnica com de les habilitats socials, educar en la societat del coneixement és crear oportunitats perquè els joves desenvolupin les competències essencials.

Jornada Un repte per a tothom - Programa

Participants de la Jornada

Ponències

© Govern de les Illes Balears