Torna

Plans de formació de l'EBAP

desc_VPC.png

Pla de Formació de Voluntaris de Protecció Civil de 2019

Formentera

Instruccions generals per a la matriculació HTML

Instruccions específiques per a la matriculació HTML

 

Els períodes d’inscripció seran específics per a cada activitat formativa. S’informarà als caps de les agrupacions d’aquests períodes d’inscripció una vegada que estiguin tancades les dates d’impartició dels cursos.
L’activitat pot exigir que sigui el cap o la cap d’agrupació qui proposi les persones destinatàries i estableixi l’ordre de prelació per ser admès.

 

Llegenda:
Curs amb període d'inscripció obert Període de inscripció Obert, període d'inscripció tancat Període de inscripció tancat.
Publicat llistat d'alumnes admesos Detall del curs - llistat d'al·lumnes amb dret a certificat, llistat d'al·lumnes amb dret a certificat Detall del curs - llistat d'al·lumnes amb dret a certificat.
Nota: Si el nom del curs és molt llarg, feu-hi "clic" per veure'l completament.

 

Àrea de primers auxilis (PA)HTML