Torna

Plans de formació de l'EBAP

Tràmit de vista relatiu a les proves dels nivells B1 i B2 corresponents a la convocatòria extraordinària per al personal que depèn del Servei de Salut de les Illes Balears

Totes les persones que han sol·licitat el tràmit de vista relatiu a les proves dels nivells B1 i B2 corresponents a la convocatòria extraordinària per al personal que depèn del Servei de Salut de les Illes Balears queden convocades el dia 29 de maig de 2018, a les 10 h, als llocs següents:

Mallorca
Seu de l’EBAP: c. del Gremi de Corredors, 10, 3a pl., pol. de Son Rossinyol, Palma.

Eivissa
Seu de l’EBAP: sa Coma, ctra. d’Eivissa-Sant Antoni, km 2,3, Sant Antoni de Portmany i Santa Eulària des Riu.

Informació addicional

  • No s’han corregit totalment les proves que presenten algun bloc no superat. En aquests casos, figura la denominació NQ («no quantificat»).
  • En el tràmit de vista es podrà consultar l’original o una còpia de la prova i els criteris de correcció.
  • No es facilitarà cap còpia del solucionari de les proves. Es pot consultar a la pàgina web de l’EBAP <http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M159&lang=CA&cont=100753>). Aquesta sessió no tindrà caràcter acadèmic.
  • El dia del tràmit de vista totes les proves ja estan corregir i, també, REVISADES per la Comissió Tècnica de Català de l’EBAP.
  • Els examinands que hagin assistit al tràmit de vista disposaran d’un termini de tres dies, a comptar des de l’endemà que hagi tingut lloc la sessió, per a presentar un escrit d’al·legacions contra la puntuació obtinguda. La Comissió contestarà les al·legacions que estiguin argumentades.
  • Durant el desenvolupament de la sessió del tràmit de vista no es podrà utilitzar cap tipus d’aparell o dispositiu electrònic.