Torna

Plans de formació de l'EBAP

desc_PLC.png

Pla de Formació Policial de Corporacions Locals 2019

 

El calendari d’inscripció previst per a les activitats formatives de l’any 2019 del Pla de Formació Policial; del Pla de Formació Policial de Corporacions Locals; del Pla de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers, i del Pla de Formació de Voluntaris de Protecció Civil és el següent:

— Inscripció del 28 de gener al 10 de febrer per a les activitats que s’hagin d’impartir durant els mesos de febrer i març.
— Inscripció del 17 al 31 de març per a les activitats que s’hagin d’impartir durant els mesos d’abril, maig i juny.
— Inscripció del 15 de juliol a l’11 d’agost per a les activitats que s’hagin d’impartir durant els mesos de setembre, octubre i novembre.